masplus
Ücretsiz Deneyin

Yenilikçi Yönleri

  1. Ana Sayfa
  2. Yenilikçi Yönleri
Yenilikçi Yönleri

Esnek ve modüler altyapısı ile MAS+ ihtiyaçlarınız doğrultusunda modellenebilirken, proje maliyetlerini minimize eder, taleplerinizin en hızlı şekilde çözümlenmesini sağlar.

Modüler olarak tasarlanan MAS+, kullanıcı talepleri doğrultusunda esnek bir şekilde yapılandırılabilir. Bu sayede proje süresi kısaltılırken, ihtiyaç ve talepler doğrultusunda hızlıca uyarlanabilmektedir. Modüler yapı MAS+’ın sektör bağımsız bir şekilde kullanılabilmesinin ve ek maliyet yaratmaksızın kullanıcı taleplerinin karşılanabilmesini sağlamaktadır.

Esnek entegrasyon yeteneği, kurum içerisinde kullanılmakta olan diğer çözümlerinde sistem içerisine efektif bir şekilde dahil eder. Hedef var olan yapıyı değiştirmek değil, daha verimli kılmak, hali hazırda yapılmış olan yatırımlarında sisteme katılmasını sağlayarak kullanılabilirliklerinin arttırılmasıdır. Bu anlamda MAS+’ın farklı amaçlara doğrultusunda şekillenmesi önlenir, MAS+’ta dahil olmak üzere alanında uzman dikey çözümlerin bir bütün olarak çalışması sağlanır.

Ayrıca MAS+, web tabanlı ve donanım (cihaz) bağımsız bir altyapıya sahiptir. Kurum içi bir çözüm olarak kullanılabileceği gibi, istendiği takdirde bir bulut uygulaması olarak da devreye alınabilir. Herhangi bir tarayıcı üzerinde, kurulum gerektirmeksizin çalışabilmesi, yapılmış olan altyapı yatırımlarınının da değerlendirilebilmesine olanak sağlar. Bu sayede proje için yapılması gereken altyapı yatırımının da düşürülmesi hedeflenmiştir.

MAS+ kullanıcılarına üretim sahasından veri toplama alanında da esnek bir katman sunmaktadır. Üretim şekli ve sahadaki makinelerin kabiliyetleri doğrultusunda veri toplama yöntemi esnek ve hibrit bir şekilde kurgulanabilir.

Üretim süreleri, makinelerin çalıştı/durdu bilgiler, üretim adetleri gibi verilerin yanı sıra üretim sürecini veya ürün kalitesini etkileyen birçok proses parametresi de bu yöntemler ile sahadan toplanabilir. Enerji tüketimi, ağırlık ölçümü, ortam sıcaklık/nem bilgisi, görüntü işleme verileri, test değerleri de makine verilerinin yanı sıra sisteme dahil edilebilecek diğer bilgiler arasında yer almaktadır.

Entegratör kimliği, Egebimtes’in Endüstri4.0 alanında bir ekosistem oluşturma anlayışını doğurmuş, müşterilerin dijitalleşme sürecindeki ihtiyaçlarına cevap verebilecek iş ortaklıkları kurulmuştur. Hat ve makina otomasyon projeleri, çizelgeleme ve optimizasyon, arttırılmış/sanal gerçeklik, dijital fabrika ikizi, iş zekası, depootomasyonu, PLM, kişi ve nesne takibi vb. çözümler için iş ortaklıkları yapılmıştır.

Tüm bu esnekliklerin yanı sıra MAS+ kullanıcılarına esnek finansal modeller sunarak, bu sisteme sahip olma imkanı sağlar. Standard satın alma sürecinin yanı sıra kullanıcılar vadeli satın alma yöntemleri veya kirama modeli ile de MAS+’ın gücünü arkasına alabilir.

d fabrika tr