masplus
Ücretsiz Deneyin

Üretimden Veri Toplamanın Faydaları Nelerdir?

  1. Ana Sayfa
  2. Medya
  3. Üretimden Veri Toplamanın Faydaları Nelerdir?

Üretimden Veri Toplamanın Faydaları Nelerdir?

Üretimden veri toplama sisteminin ismini ve faydalarını duyan iş yeri sahipleri üretim aşamasında bu sistemi kullanmak isteseler de eksik bilgiden dolayı kullanımı doğru bir şekilde gerçekleştiremeyebiliyorlar.

Üretim yönetim sisteminin bir parçası olan üretimden veri toplama sisteminin doğru kullanımını öğrenebilmek için üretim yönetim sistemi hakkında bilgi edinmeniz şarttır. Üretim yönetim sistemi hakkında bilgi edindikten sonra üretimden veri toplamanın aslında ne işe yaradığı, neden kullanıldığı ve nasıl kullanıldığı hakkında aklınızda hiçbir soru işareti kalmayacaktır.

Üretim Yürütme Sistemi Nedir?

Üretim sisteminde kullanılan her çeşit yöntem ile aracın elde edildiği ve çevrimiçi olarak bilgilerin entegre edildiği bir sistem olan üretim yürütme sistemi, ilk kez 1990 yılında denenmiştir. Bilgisayar destekli bir sistem olan MES, kaynak ürünlerden çıkan ürünlere kadar üretimdeki bütün işlemleri bilişim araçlarının desteğiyle takip eder.

Yapılacak olan işlerin emirleri operatörün çalıştırdığı ekipmana kurumsal kaynak planlaması tarafından üretim yönetim sistemi aracılığıyla verilir. Sahada bulunan bilgi operatör yardımıyla üretim yönetim sistemine iletilmez.

Operatör yerine tezgâh ya da ekipman üzerine yerleştirilmiş araçlarla ekipmanın sahip olduğu programlanabilir mantıksal denetleyici yazılımından yardım alınır. Bir diğer yöntem ise panellerden girdi şeklinde bilgiyi almaktır. Alınan bilgiler kurumsal kaynak planlaması sitemine ve hata önleme sistemi olan Andon panellerine iletilir. Bu süreç ile bilginin dağıtım ve toplama süresi azaltılır, hatalar tespit edilir.

Üretim Yönetim Sisteminin İşlevleri Nelerdir?

Üretim yönetim sisteminin birden fazla işlevi bulunur ve bu işlevler üretim sisteminin gelişimi ile devamı için gerekli olan işlevlerdir. Üretim yönetim sistemi üretimin yapıldığı sahadan anlık olarak veri toplar, bu verileri kurumsal kaynak planlaması ile entegre şekilde düzenleyerek verilerin bir veri tabanında saklanmasına yardımcı olur. Planlama ve mühendislik alanlarındaki verilerin de dahil olduğu bir kritik veri depolaması sağlar, bu depolamaya ağ üzerinden erişilebilir.

Kurumsal kaynak planlaması sisteminden aldığı iş emirlerini bir süzgeçten geçirerek ve düzenleyerek ilgili üretim birimlerine yönlendirir. Üretim yönetim sistemi, olaylara karşı eş zamanlı olarak oluşturduğu detaylı bir planlama ile verimliliğin ve kalitenin artmasına katkıda bulunur. Bunların yanı sıra performans analizi, raporlama, iş ve detay planlaması, bakım yönetimi, işgücü yönetimi alanlarında da çalışır.

Üretim yönetim sistemi üretimin daha iyi ve kaliteli olmasını sağlamakla yükümlü olduğu için kalite yönetimi, süreç yönetimi, ürün takibi ve kütüğü, kaynak tahsisi ve durum belirleme alanlarından da sorumludur. Planlama sistemi ara yüzünün kontrolü, iş emri yönetimi, iş istasyonu yönetimi, stok takibi, malzeme akış takibi, istisnai durumlar yönetimi de üretim yönetim sisteminin görevleri arasındadır.

Standart Bir Üretim Yönetim Sistemi Nelerden Oluşur?

Bir üretim sisteminin vazgeçilmez bir parçası olan üretim yönetim sistemi temel olarak aşağıdaki bölümlerden oluşur.

  • Verileri izleme yazılımı
  • Server olarak adlandırılan merkezi donanım
  • Veri toplama için kullanılacak donanım veya yazılım
  • Üretim yönetim sistemleri operasyon ve performans modülü
  • Operatör önyüzlerinin donanımları
  • Raporlama sistemi

Bu donanımsal bölümler bir üretim yönetim sisteminin bütün işlevlerini sorunsuzca yerine getirebilmesi adına gereklidir. Tek bir bölümün bile olmaması sistemin temeline zarar vereceği için kabul edilemez.

Üretim Yönetim Sistemi Kullanmanın Faydaları Nelerdir?

Üretim yönetim sistem kullanarak hazırlık, diğer adıyla tedarik, süresini azaltabilirsiniz. Bir üretim sisteminde şart olan veri girişi eyleminin süresi azaltılır veya ortadan tamamen kaldırılır, bu şekilde zamandan tasarruf sağlanır.

Üretim yönetim sistemine dahil olan ürünlerin kalitesi iyileşir, kayıp belge vakaları engellenir ve fabrika çalışanlarının verimliliği arttırılır. Planlama sürecini de iyileştiren üretim yönetim sistemi ile müşteri hizmetlerini de geliştirebilirsiniz.

Üretimden Veri Toplama Sistemi Nedir?

Üretim yönetim sisteminin ayrılmaz bir parçası olan üretim veri toplama sistemi, üretim sahasındaki makinelerde bulunan bir ekran sayesinde vardiya boyunca yaşananları kaydedip raporlar. Bu raporlama üretim yönetim sistemi için şart olduğundan üretim yönetim sistemi ile üretim veri toplama sistemini birbirinden ayrı düşünmek mümkün değildir.

Üretimden Veri Toplama Sisteminin Yararları Nelerdir?

Üretimden veri toplama sistemi ile üretimin durumunu, miktarını ve sürelerini gerçek zamanlı olarak takip edebilirsiniz. Üretim sürecinde kullanılan malzemelerin akışını canlı olarak izleyebilir, bu malzemeleri hammadde ve ara ürünler olarak inceleyebilirsiniz.

Genel ekipman etkinliğini, ekipmanların performansını ve kapasite kullanım takiplerini üretimden veri toplama sistemi ile kolaylıkla raporlayabilirsiniz. İş yerinizde çalışan personellerinizin çalışma sürelerini ve verimlerini takip edebilir, dashboard uygulaması yardımıyla anlık olarak üretim performans takibini yapabilirsiniz.

 

İçeriğimiz hoşunuza gittiyse aynı zaman Üretim Yönetim Sisteminin Şirketlere Sağladığı Faydalar Nelerdir? adlı yazımızı da inceleyebilirsiniz.