Üretimden Veri Toplama

Üretimden Veri Toplama Sistemleri

Üretimden veri toplama sistemi, şirketinizdeki tüm fiziksel makine ve ekipman hareketliliğini izleyerek veri analizi ile birlikte bilgileri doğru ve hızlı bir şekilde sisteme toplar.

Üretimden Veri Toplama Süreçleri

Zorlu Pazar koşulları, artan rekabet ve azalan kar marjı sebebiyle hayatımıza giren Endüstri 4.0 ve Dijital Dönüşüm kavramları ile birlikte hayatımıza giren sistemler veriyi bilgiye dönüştürerek değer yaratma üzerine kurulu olduğundan, verinin de hayatımızdaki önemini arttırdı. Bu noktada veriyi kaynağından, oluştuğu andan itibaren toplamak, verinin manipülasyona uğramaması ve kurum içerisinde doğru verinin akışını sağlamak anlamında önem arz etmektedir.

MES/MOM sistemleri de çıkış amacı üretimden veri toplama ve üretim yönetimi üzerine kurlu sistemler olmakla birlikte, dönüşüm dalgası bu sistemleri de etkilemiştir. Çıkışı dönemde ana veri kaynağı makine ve operatör olan bu sistemler gelinen nokta itibarıyla üretim sahasındaki her türlü veriyi toplama üzerinde barındırma yetkinliğine sahip olmakla birlikte, işletme içerisindeki paydaş kişi ve sistemler ile bu verinin alışverişini sağlamaktadır.

Üretimden Veri Toplama - MAS Plus Üretim Yönetim Sistemi

Standart Haberleşme

 • Role

 • Kontak

 • Sensör

 • M code

Standart protokoller üzerinden çift taraflı veri akışı sağlanır.

Ek Haberleşme

 • IoT Ekipman

 • Plc, kontrol ünite

 • Ethernet, Profinet

 • Profibus, Modbus

 • Euromap, scada

 • Opc tag

Dijital output’lar, MAS veri toplama servisi ile toplanıp, veri tabanına kaydedilir.
MAS PLUS Demo Talebi Telefon 0 232 489 00 60
Bizimle İletişime Geçin ! Sizi yerinizde ziyaret edelim. İşletmenize en uygun çözümü sunalım.

  Kişisel verilerimin bana özel hizmetler oluşturulması için pazarlama faaliyetlerinde kullanılmasına ve iletişim bilgilerime elektronik ileti gönderilmesine onay veriyorum.
  <a href="https://www.masplus.com.tr/kvkk-aydinlatma-metni/">KVKK Aydınlatma Metni</a>'ni okudum, kabul ediyorum.