masplus
Ücretsiz Deneyin

Üretim Yönetim Sistemi MES Nedir ve Nasıl Çalışır?

 1. Ana Sayfa
 2. Medya
 3. Üretim Yönetim Sistemi MES Nedir ve Nasıl Çalışır?

Üretim Yönetim Sistemi MES Nedir ve Nasıl Çalışır?

MES Nedir?

Üretim yönetim sistemi (Manufacturing Execution System) kısaca MES, maksimum performansın hedeflendiği, üretimde verimliliğin artırıldığı bir sistem olarak tanımlayabiliriz. Bir diğer tanımla, herhangi bir işletmenin mevcut sistem içerisindeki fiziksel gücü, malzemeleri ve teçhizat kaynaklarını olabilecek en uygun şekilde değerlendirerek, üretilen ürünün en verimli şartlar içerisinde oluşturulmasıdır.

MES (Üretim Yönetim Sistemi) ile süreçlerin yönetilmesi, kaynakların planlaması, işin yürütülmesi ve gönderimi, verilerin toplanması ve analizi gibi bir çok çizgisel alanda çalışıla bilinmektedir. MES ile her bir ürün birimi için üretim süreç bilgisi ve sonuçlarını analiz ederek veriler değerlendirilerek kullanılmaktadır.

Üretim Yönetim Sistemleri Nasıl Çalışır?

MES Üretim Yönetim Sistemleri

Üretim Yönetim Sistemi (MES) karmaşık üretim sistemlerini ve fabrika katındaki veri akışlarını birbirine bağlayan, izleyen ve kontrol eden bir bilgi sistemidir. Bir MES’in temel amacı, üretim işlemlerinin etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak ve üretim çıktısını iyileştirmektir. MES, tüm üretim yaşam döngüsü ile ilgili doğru, gerçek zamanlı verileri izleyerek ve toplayarak, nihai mallar için ürün teslim aşamasına kadar sipariş vermeden başlayarak bu hedefe ulaşmaya yardımcı olur.

Üretim yönetim sistemi eldeki mevcut araç gereçlerin takip edilmesini ve maliyetlerinin hesaplanmasına olanak sağlamaktadır. Fason üreticilerin bu sistem içerisinde rahatlıkla takip edilmektedir. Talep edilmiş bulunan siparişlerin üretim seviyelerinin ne durumda olduğu ve stok kontrolleri gibi işlerin yapılması üretim yönetim sistemi ile gerçekleştirilebilir. Bu sistem sayesinde üretim aşamasında gerçekleştirilmiş olan maliyetler, doğrudan ürünün maliyetine yansıtılmaktadır.

MES, ürün, performans, izlenebilirlik, malzeme yönetimi ve devam eden iş ve ortaya çıkan diğer tesis faaliyetleri hakkında veri toplar. Bu veriler, karar vericilerin fabrika zemininin mevcut ayarlarını anlamalarını ve üretim sürecini daha iyi optimize etmelerini sağlar.

Üretim Yönetim Sisteminin Şirketlere Yararları Nelerdir?

Üretim yönetim sisteminin şirketlere faydası;

 1. Iskarta ve ek iş ürünlerinin daha iyi analizler yapılarak kontrol edilmesi.
 2. Maliyet bilgilerinin daha iyi hesaplanması.
 3. Verimli çalışma süresinin artırılması.
 4. Dijitalleşme ile gelen kâğıt kullanımının azalması.
 5. Üretimin izlenebilirliği.
 6. Daha kolay arıza bulma ile gelen duruş sürelerinin azalması.
 7. İşletme çevikliğinin artması.
 8. Tam durumdaki envanterin ortadan kaldırılmasıyla envanterde azalma.

Maliyetleri daha doğru analiz eder. MES ile işçilik, hata payı, duruş ve bakım gibi çeşitli maliyetler atölyeden gerçek zamanlı olarak kaydedilir. Yönetim ekipleri bu verileri kârsız işletme modellerini değerlendirmek ve yeni işlerin fiyatlandırılmasını değerlendirmek için kullanır. Diğer sistemler bu verileri paylaştığı için, MES şirketinizin tüm üretim tesislerinde verimliliği artırmasına olanak tanır.

İsrafı ve hata payını azaltır. MES, üretim hatlarını ve bitmiş ürünleri hassas bir şekilde analiz eder. Bu nedenle, bu sistem bu hatlardaki herhangi bir tutarsızlığı veya sapmayı tespit ederek kötü parçaların ve israf edilen malzemelerin sayısını sınırlandırmak için derhal bilgi vererek işlemi durdurur.

Arıza süresini azaltır. MES’in kullanılmasıyla sisteminiz gerçekçi üretim programları oluşturur. MES bu başarıyı hammadde ve parça envanterini takip ederek gerçekleştirir. Bu, parçalar taşınırken programları yeniden yapılandırmada boşa harcanan zamanı ortadan kaldırır. Daha sonra mevcut personelin etkin kullanımını sağlayan çalışan programlamasını bu programa dahil etmek mümkün hale gelir.

Maliyetleri azaltır. İşi tamamlamak için gereken ürün, malzeme, zaman ve işçilikle ilgili daha iyi bir iş bulduğunuzda işlemleri mantıklı bir şekilde düzenlemek mümkündür. Bu süreç sonunda siparişi azaltmanıza veya personeli üretim hattında ve envanteri kontrol etmekten kurtarmanıza olanak tanır.

Envanteri azaltır. Stok fazlası depolamak paraya mal olur. Fazlalık üretmenin maliyetinin yanı sıra, bu malların taşınması, depolanması ve izlenmesi pahalıdır. Bir MES envanter kayıtlarınızı sürekli olarak yeni üretim, hurda malzeme ve uygun olmayan ürünlerle güncelleyecektir. Bu, satın alma, sevkiyat ve zamanlama departmanlarınızın her tesiste neyin mevcut olduğunu ve ne sipariş etmesi gerektiğini bildiği anlamına gelir.

İşletmeler, kaynak ve ürünlerini en etkin biçimde kullanıp kullanamadıklarını ERP programı sayesinde tespit edebilirler. Tespiti gerçekleşen olumsuz bir durumda mevcut durumu iyileştirme imkânı sağlayarak kaynaklar daha faydalı hale getirilmektedir. Üretim yönetim sisteminin bir diğer faydası ise sayı bakımından az gözüken kaynakların en etkili şekilde kullanılması sağlamaktır.

Üretimin stok durumu, aşamaları, müşteri istekleri, malların piyasaya sevk edilmesi, müşterilere ulaştıra bilinmesi vb.  gibi detayların bir tek mekanizmadan işletilmesi adına üretim yönetim sistemlerimizi kullanarak rekabette boyut atlayabilirsiniz. Detaylı bilgi için bize ulaşın.