masplus
Ücretsiz Deneyin

Üretim Tesisleri İçin Verimli İş Takibi Nasıl Yapılır?

 1. Ana Sayfa
 2. Medya
 3. Üretim Tesisleri İçin Verimli İş Takibi Nasıl Yapılır?

Üretim Tesisleri İçin Verimli İş Takibi Nasıl Yapılır?

Üretim takip sistemleri, üretim süreci boyunca sahadan veri toplayarak izlenebilirliği arttırmayı, darboğazları tespit etmeyi, toplanan verinin analizi ile iyileştirmeye yardımcı yönetim sistemleridir. Hammadde tedarikinden nihai ürünlerin sevkiyatına kadar iş takibi, işletmelerin her bir üretim adımında performans izlemeye ve toplu verileri kullanarak süreçlerin iyileştirilmesine olanak tanır. Rekabetçi ekonomilerde, üretim yöneticileri ve denetçilerin makine performans ve verimliliğine ayak uydurabilme yeteneğine sahip olması önemlidir. Ancak, üretim yöneticilerinin doğru araçlara sahip olmadan verimli iş takibi sürecini kendi başlarına başarmaları neredeyse imkansızdır. Büyük bir üretim tesisinde makine verimliliğinin izlenmesi, manuel olarak yapıldığında, zaman alıcı, hatalı ve gecikmeli bir iş haline dönüşür.

Dijital ve gerçek zamanlı veri sağlayan dijital performans izleme sistemlerini üretim süreçlerine entegre etmek, otomatik performans yönetimi, verimlilik ve üretkenlik iyileştirmelerini destekleyebilecek görselleştirme ve analize imkan sağlayan gerçek zamanlı veriler sağlar. İnternete bağlanan ve verileri ortak bir havuzda toplayıp işleyen dijital verimli iş takip sistemlerini imalat sektöründeki Endüstri 4.0 dönüşümü aşamasında olan, üretim yapan fabrikalar, akıllı üretim tesislerine sahip orta ölçekli ve büyük çaplı tüm işletmeler kullanabilir. Dijital üretim yönetim sistemleri, makine ve çalışan performansına görünürlük sağlayarak tesiste verimliliğin artırılmasını sağlayan dijital ve gerçek zamanlı denetleme imkanı sağlar.

Üretim Yönetim Sistemleri Nedir, Ne İşe Yarar?

Üretimde iş takibi, işletmeler tarafından hammaddeden tamamlanmış ürüne kadar üretim süreci boyunca görünürlüğü ölçme, analiz etme ve geliştirmeye yarayan bir denetleme stratejisidir. Üretim takibinin rekabet avantajı sağladığı modern iş dünyasında, üreticiler sürekli olarak süreçlerini basitleştirmek ve verimliliklerini artırmak için en iyi araçlara kullanır.
Verimli iş takip sistemleri, makinelerin çalıştıkları süreyi ve verimliliklerini gerçek zamanlı izleme olanağı sağlar. Üretim, miktar, sayaç geçmişi gibi raporlar ile makinelerin performansını anlık olarak ölçme imkanı verir. Gerçek zamanlı veriler, üreticilerin, hat çalışırken üretim sürecinde gerekli ayarlamaları ve iyileştirmeleri yapmasına yardımcı olur. Aynı zamanda, atölyenin günlük üretim hedeflerine ulaşma yolundaki ilerlemesini de gösterir.

Dijital üretim takibi ile varlıkların ve makinelerin durumu analiz edebilir ve hedefe yönelik, gerçek zamanlı iyileştirmeler yapılabilir. Dijital üretim takibi, üretim süreci boyunca sadece hammaddeleri, varlıkları, araçları ve makineleri değil, aynı zamanda, ekiplerin çalışma kapasitesini ve verimliliğini de izlemeye yardım eder. Dijital yönetim sistemleri, fiziksel yönetim kurullarının sağlayamayacağı türden etkili bir görünürlük sunar.

İş takibi ve izlenebilirlik, tedarikçi kalite sorunlarını gidermek ve gelecekteki olası güçlükleri önlemek bakımından da değerlidir. Tedarik zinciri görünürlüğü, birden fazla üretim alanı bulunan üreticilerin kalite seviyelerini korumak ve üretim tahminlerini karşılayabilmek için önemli veriler sağlar. Üretim takip sistemleri, ürün kalitesi sorunlarını erken yakalayarak birçok üreticiyi ürün geri çağırmanın yüksek ve öngörülemeyen masraflarından kurtarabilir. Verileriniz şeffaflaştıkça, çalışanlarınızın veri noktalarına dayalı eylem planları oluşturmaları da hız kazanabilir.

Uretim Yonetim Sistemleri Nedir min

Verimli İş Takibi Nasıl Yapılır?

Otomatik performans yönetimi, verimlilik ve üretkenlik iyileştirmelerini destekleyebilecek görselleştirme ve analize imkan sağlayan Endüstriyel Nesnelerin İnterneti (IoT) gibi yenilikçi teknolojileri kullanır. Makinelerden, üretim katlarından ve tüm fabrikalardan gerçek zamanlı veriler oluşturur. Üretim takip yazılımları canlı verilere dayalı görevler planlayıp atamayı kolaylaştırır. İş takip yazılımı kullanarak her üretim projesi için gerçek zamanlı genel bir bakış elde etmek mümkündür. Verimli iş takip yazılımlarının diğer özellikleri şöyle sıralanabilir:

 • Kaynak yönetimi: Üretim için hammaddelerin en iyi şekilde temini ve kullanımını belirleyebilir.
 • Planlama: Malzeme ve personel mevcudiyetine göre siparişler için zaman çizelgeleri düzenleyebilir.
 • Üretim güncellemeleri: Tedarik zinciri boyunca ortaklara üretim programı güncellemeleri sağlayabilir.
 • Ekip iletişimi: Ekip üyeleri arasındaki dijital ve yüz yüze iletişimleri yönetmeye yardım edebilir.
 • İş maliyeti: Siparişler ve ilgili tüm iş maliyetleri hakkında düzenli güncellemeler alarak bütçenizi korumaya yardım eder.
 • Envanter izlenebilirliği: Siparişler tamamlandığında envanter yönetimini iyileştirmek için barkodlar veya RFID sistemleri kullanabilir.
 • Depo optimizasyonu: Bitmiş siparişler dağıtım merkezine gitmeden önce bir depoda sakladığınızda, depolamayı en üst düzeye çıkarmak için alan düzenlemesine yardım edebilir.
 • KPI veri toplama: Üretim hedeflerinizi karşıladığınızdan emin olmak için kendi anahtar performans göstergelerinizi (KPI) belirlemeye yardım eder.

İş Takibinde Veri Görselleştirme Ne İşe Yarar?

Süreç hakimiyeti, şeffaflık ve daha yüksek verimlilik, dijital üretimin hedefleridir ve işletmeleri daha rekabetçi hale getirir. Süreç düzeyinin tamamen iş düzeyine bağlı olması için süreçlerin dijitalleştirilmesinin hızlandırılması avantajlar sağlar. Bu avantajlardan bazıları; daha hızlı iş akışları, sorunlar ortaya çıktığında hızlı tepki ve analiz üretebilme kabiliyeti, veri temelli optimizasyon çalışmaları için olanaklar sağlamasıdır.

İş yerinde görselleştirme, şeffaf kültür ve süreç ustalığı için önemli bir adımdır. Büyük atölye ekranları ve mobil cihazlar, yöneticilerin, mevcut gösterge ve süreçlerdeki önemli gelişmelere kolay erişimini sağlar. Web tabanlı yazılım sistemleri, dijital dönüşüm trendleri doğrultusunda kendi bilgi panolarınızı oluşturmanıza imkan verir. Veriler, açık arayüzler aracılığıyla harici BT sistemlerinden toplanır ve akıllı telefonlarda, tabletlerde veya bilgisayarlarda gerçek zamanlı olarak görüntülenir.

Kaliteyi, verimli iş takibini ve izlenebilirliği seçmek, tesisinizi operasyonel optimizasyon açısından bir üst seviyeye taşımanıza ve sektördeki diğer işletmelerle rekabette avantaj sağlar. Siz de dijital dönüşüm sürecini başlatmak için gereken altyapı ve işlevselliğe MAS Plus Akıllı Fabrika Çözümleri ile ulaşabilir, Endüstri 4.0 yolculuğunuzda, üretim süreçlerinizi modernize edebilirsiniz.