Üretim Organizasyonları Dijital Teknolojilerden yararlanarak değer akışları ve iş modelleri yeniden yapılandırmaktadır.

Sanayi Devrimi; Buhar gücünün kullanımı ve insan gücü ile yapılan işler için yeni mekanik tezgahların icat edilmesi ile başlayan süreci kapsar.
Sanayi Devrimi; Seri üretim hatlarının, Henry Ford üretim bandının ortaya çıktığı, elektriğin seri üretime tanıtıldığı dönemdir.
Sanayi Devrimi’nde ise 1970’lerde üretim hat ve sistemlerinde bilgi teknolojilerinin kullanımının gelişmesi ile üretim otomatikleştirilmiştir.
Devam etmekte olan 4. Sanayi Devrimi ise Makine ve insan arasından iletişimi ön plana çıkartmakta, bilişim teknolojileri ile endüstriyel üretimi ortak bir platformda birleştirmektedir. Cihazlar internete bağlanıyor, veriler bulutta toplanıp işleniyor. Makine ve sistemlerinin haberleştiği, verilerin bilgiye dönüştüğü, üretim sistemlerinin kendi kararlarını otonom olarak verdikleri yeni bir dünyaya hazır olmalıyız. Bu paradigma değişimi, iş modellerimizi ve değer tanımlarımızı etkileyecek ekonomik ve sosyal dönüşümlere sebep olacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

MAS PLUS Demo Talebi Telefon 0 232 489 00 60
Bizimle İletişime Geçin ! Sizi yerinizde ziyaret edelim. İşletmenize en uygun çözümü sunalım.

    Kişisel verilerimin bana özel hizmetler oluşturulması için pazarlama faaliyetlerinde kullanılmasına ve iletişim bilgilerime elektronik ileti gönderilmesine onay veriyorum.
    <a href="https://www.masplus.com.tr/kvkk-aydinlatma-metni/">KVKK Aydınlatma Metni</a>'ni okudum, kabul ediyorum.