masplus
Ücretsiz Deneyin

Üretim İzlenebilirliği ve Avantajları

 1. Ana Sayfa
 2. Medya
 3. Üretim İzlenebilirliği ve Avantajları

Üretim İzlenebilirliği ve Avantajları

Üretim İzlenebilirliği ve Avantajları

Üretim izlenebilirliği ürünlerin üretiminden paketlenmelerine, nakliyelerinden dağıtımlarının yapılmalarına kadar her adımlarının izlenmesidir. Yani üretim, nakliye ve dağıtım işlemlerinin takip edilmesidir. Bunun için de her adımın kaydedilmesi gerekir.

Böylece herhangi bir aşamada aksaklık yaşanırsa kolaylıkla belirlenebilir. Dolayısıyla yaşanan aksaklıklar da zamanında giderilebilir. Bu sayede üretimin devamı sağlanır. Ayrıca üretim daha saydam hale gelir.

Ürün izlenebilirliği, üretilen ürünlerde olduğu gibi sunulan hizmetler için de geçerlidir. Sunulan hizmetlerin de kayıtları yapılarak izlenebilirlikleri ve takipleri sağlanabilir. Böylece hizmetler de devamlı hale gelmiş olur.

Üretim İzlenebilirliği İle Amaçlanan Şeyler Nelerdir?

Üretim izlenebilirliği ile üretilen ürünlerin veya sunulan hizmetlerin takiplerinin yapılması amaçlanır. Böylece ürünlerin üretilmelerinden müşterilere ulaştırılmaları aşamalarına kadar herhangi bir aşamada sorun yaşanırsa kolaylıkla fark edilebilir. Sonrasında ise yaşanan sorunlar kolaylıkla giderilebilir. Üretim izlenebilirliği zamandan da tasarruf sağlar.

Çünkü fabrikada çok sayıda ürün üretilir. Bu ürünlerin fabrikada sayımları ve numaralandırılmaları yapılır. Eğer numaralandırılmazlarsa nakliyelerinde, dağıtımlarında ve müşterilere ulaştırılmalarında tekrar tekrar sayılmaları gerekir. Bu da iş yükünü beraberinde getirir. Üretim izlenebilirliği ile iş yükü de azaltılmaya çalışılır.

Üretim İzlenebilirliğinin Avantajları Nelerdir?

Üretim izlenebilirliginin çeşitli avantajları vardır.

Üretim izlenebilirliğinin avantajları:

 • Yapılan üretimler kaydedilebilir
 • Ürünlerin nakliyeleri kaydedilebilir
 • Ürünlerin dağıtımları kaydedilebilir
 • Ürünlerin müşterilere ulaştırılmaları kaydedilebilir
 • Herhangi bir adımda sorun yaşanırsa kaynağı hemen belirlenebilir
 • Zamandan tasarruf sağlanır
 • Hizmetin kalitesi arttırılır
 • Üretimde veya hizmette saydamlık sağlanır
 • Güven ortamı oluşur
 • İş yükü azalır
 • Üretimin devamlılığı sağlanır.

Yani üretim izlenebilirliğinin çeşitli avantajları mevcuttur. Ürünlerin üretilmelerinden nakliyelerine, dağıtımlarından müşterilere ulaştırılmalarına kadar her adımın takip edilmesini sağlar. Böylece herhangi bir adımda sorun yaşanırsa sorunun kaynağı kolayca tespit edilebilir. Sorunun kaynağı bilinirse çözümü de kolaylaşır. Yani üretim devamlı hale gelir.

Böylece zamandan da tasarruf sağlanmış olur. Ayrıca üretim, nakliye ve dağıtım işlemleri de saydam hale gelir. Bu sayede çalışanlar arasında güven ortamı oluşur. Ayrıca müşterilerin üretici ve dağıtıcı firmalara olan güvenleri de artar. Yani üretim izlenebilirliğinin çeşitli avantajları mevcuttur. Bu avantajları nedeni ile üretim izlenebilirliği tercih edilir.

Üretim İzlenebilirliği Nasıl Yapılır?

Üretimin izlenebilir hale gelebilmesi için üretilen her ürüne birer numara verilir. Artık bu ürünler bu numaralar ile anılırlar. Ürünlerin fabrika çıkışları, nakliyeleri, dağıtımları ve müşterilere ulaştırılmaları bu numaralar ile yapılır.

Böylece ürünlerin fabrikadan çıkarılmalarından müşterilere ulaştırılmalarına kadar herhangi bir aşamada sorun yaşanırsa sorunun kaynağı kolayca bulunabilir. Sorunun kaynağı bilinirse çözümü de kolaylaşır. Bu da üretimin devamlılığını sağlar. Yani üretim izlenebilirliği, üretimin devamlılığı için de gereklidir. Bu nedenle her üretici firmanın üretim izlenebilirliğine önem vermesi gerekir.

Görüldüğü gibi üretim izlenebilirliğinin çeşitli avantajları vardır. Bu avantajlarından dolayı üretici firmalar tarafından önem verilmesi gereken konular arasında yer alır.