masplus
Ücretsiz Deneyin

Üretim İçin Dijital Dönüşüm Çözümleri

 1. Ana Sayfa
 2. Medya
 3. Üretim İçin Dijital Dönüşüm Çözümleri

Üretim İçin Dijital Dönüşüm Çözümleri

Üretim İçin Dijital Dönüşüm Çözümleri

Dijital dönüşüm, işletmelerde tüm sistemlerin dijitalleşmesini ve yeni iş modellerinin geliştirilmesini sağlayan teknolojik çalışmalar olarak tanımlanabilir. Üretim sektöründe dijital dönüşümler daha fazla gelir elde edilmesini sağlayacak üretim olanaklarının geliştirilmesini sağlayacak sistem entegrasyonlarının yapılmasını sağlar. Gelişen teknolojik sistemler hayatın her aşamasına girmeye ve değişimlerin ortaya çıkmasına neden olmaya başlamıştır.

Üretim sektöründe, şirketlerin hem yönetim hem de operasyonel süreçlerinin günün şartlarına göre geliştirilmesine katkı sunuyor. Dijital dönüşüm çözümleri, üretimin geliştirilebilmesi için daha hızlı veri toplanmasını ve toplanan verilerin doğru analiz edilmesini sağlıyor. Üretim süreçlerinde dijital teknolojinin kullanılması, üretim hızını artırırken daha verimli hale getiriyor. Şirketler, hızla gerçekleşen değişimlere ayak uydurabilmek için tüketici beklentilerini doğru analiz edebilmelidir. Üretimde dijital dönüşüm, işletme, tedarikçi ve müşteri üzerinde büyük etki oluşturuyor.

Dijital Dönüşüm Çözümleri Nedir?

Üretimde dijital çözümler, yaşanan ekonomik değişikliklerin etkilerinin olumlu olmasını sağlayan teknolojik entegrasyondur. Üretimler, tüketicilerin beklentilerine göre belirlenmekte ve oluşturulan tedarik zinciri ile gerçekleştirilmektedir. Üretici firmalar, tüketicilerin ürüne olan taleplerinden olumlu ya da olumsuz olarak etkilenebiliyor. Üretimde, Endüstri 4.0 sürecinin yaşanması tüm teknolojik imkanların kullanılmasını zorunlu hale getiriyor.

Robot sistemleri kullanılarak üretim sürecinin işletilmesinde, sistemlerin geliştirilebilir bir şekilde oluşturulması önemlidir. Dijital dönüşüm çözümleri her zaman gelişime açık çalışmaların yapılmasını sağlar. Üretimde dijital dönüşüm çözümleri, işletme faaliyetlerinin tüm elektronik ortamlar üzerinden sürdürülebilir olmasını ve yürütülebilir olmasını sağlamaktır.

Elektronik sistemler sayesinde tüm üretim süreçlerinin takibi, gelişimi ve verimliliği kolaylaştırılıyor. Şirket genelinde iş süreçlerinin organizasyon yapısına oranlı bir şekilde dağıtılmasını sağlar. İnternetin daha geniş çaplı kullanılmaya başlamasıyla birlikte teknolojik sistemler uzaktan kontrol yöntemleri ile daha verimli kullanılabiliyor. Günümüzde dijital dönüşüm sistemleri sayesinde hedef kitlelere ve üretim verimliliğine daha kolay ulaşılabiliyor.

Fabrikalar İçin Dijital Dönüşümün Faydaları

Üretim süreçlerine teknolojinin entegre edilmesi, Endüstri 4.0 akımının önemini ortaya çıkartıyor. Dijital dönüşümler, dijital teknolojinin işletme yapısına entegrasyonunu sağlarken iş süreçlerinin başarılı yürütülmesine katkı sunuyor. Gelişime açık olan işletmeler her zaman dijital dönüşüme ihtiyaç duyarlar. Dijital dönüşüm planlamaları yapılırken şu işlemler yapılır.

 • Beklentileri belirlemek,
 • Potansiyeli anlamak,
 • Müşteri odaklı planlamalar yapmak,
 • Farklı görüşlere değer vermek,
 • Veri stratejisi oluşturmak,
 • Organizasyon yapısının dijitalleşmesini sağlamak,
 • Tedarik zinciri dijitalleştirme işlemleri,
 • Dijital dönüşüm uygulamaları

Üretimde dijital dönüşüm çözümleri, işletmelerin iş gücü etkinliğini artırmaya katkı sunuyor. Tüm planlamalar çok yönlü olarak yapılır ve özel çözümler geliştirilir. Dijital dönüşümler, farklı süreçlerin benimsenmesini ve algılanmasını sağlar. Başarılı olabilmek için tüm sürecin bir bütün olarak değerlendirilmesi gerekiyor. Doğru planlama, organizasyon yapısının dijitalleşmesini ve üretim süreci için gerekli bilgilerin toplanmasını, iş paylaşımlarının düzenlenmesini sağlar.

Dijital Fabrika Çözümleri

Üretimde dijital dönüşümün faydaları, işletmelerin kalitesinin ve rekabet gücünün artmasını sağlar. Sistemlerin gelişimleri için teknoloji sistemlerinde yaşanılan tüm gelişmeler yakından takip edilir.

 • Ağ Altyapısı Çözümleri: organizasyon içerisindeki yapının dağınıklığını ortadan kaldırır ve iletişimin daha hızlı, güvenli ve verimli çalışmasını sağlar. Alt yapı çözümleri, süreklilik, kolay yönetim, güvenlik ve ölçeklenebilirlik sağlar.
 • Sunucu Sistemleri ve Veri Çözümleri: İşletme yapıları içerisine bilgisayar ve elektronik sistemlerin entegrasyonu için sunucu sistemlere ihtiyaç duyulur. Dijital çözümler, sunucular arası veri transferi ve veri çözümlerinin yapılmasını sağlar.
 • Veri Depolama ve Yedekleme Çözümleri: Üretim sektöründe artan talepler ve yeni gelişen sistemler daha fazla veriye ihtiyaç duyulmasını sağlıyor. Dijital çözüm sistemleri veri depolama ve yedekleme sistemlerinin daha güvenli olmasını, veriye daha hızlı ulaşılmasını sağlıyor.
 • Sanallaştırma Çözümleri: Üretim verimliliğinin artırılmasını sağlayan bilişim altyapı çözümlerinin bütünü olarak tanımlanabilir.

Dijital Dönüşüm ve Endüstri 4.0

 • Endüstriyel otomasyon: Endüstriyel çalışma alanlarında bilgisayar ve bilgi teknoloji sistemlerinin kullanılmasını ve üretimdeki etkinliğin artırılmasını sağlar.
 • Akıllı depo çözümleri: Üretimde kullanılacak olan malzeme tedarik hareketinin takibi, izlenmesi, depolama süreçlerinin yönetilmesini sağlayan dijital çözüm çalışmalarıdır.
 • Dijital fabrika ikizi: İşletmelerde gerçek sistemin birebir dijital kopyasının sürekli iletişim halinde olması ve gerçek sistemin yansıtılmasını sağlar.
 • Üretim Çizelgeleme ve Optimizasyon Çözümleri: Üretim sürecinde kullanılan sürenin, makinelerin kullanım oranı, verimliliği artırma, maliyet parametre işlemlerinin optimize edilmesi sürecidir.
 • İnsan ve ekipmanlı pozisyon takibi: Personel takibi ve üretim aşamasında görev dağılımının yapılmasını, kontrol edilmesinin raporlanmasını sağlayan çözüm sürecidir.
 • Özel yazılım çözümleri: Firmaların ihtiyaçlarına göre mevcut çözümlerin geliştirilmesini ve belirlenmesini sağlayan işlem sürecidir.