TERMİNOLOJİ

Akıllı Fabrika: Üretim süreçlerindeki her aşamanın anlık olarak takip edilerek uzaktan müdahalenin mümkün olduğu, toplanan veriler ile üretim verimliliğini artıran ve oluşabilecek olan arızaların önceden tespit edilmesine olanak sağlayan teknolojik yapıya sahip fabrikalardır.

Andon Sistemi: Japoncada fener veya sokak lambası anlamını taşıyan bu kelime hatayı önleme sistemidir. Fabrika içerisinde oluşan hatalardan anında haberdar olmayı sağlayan, hatanın kaynağını belirleyen sesli ve ışıklı ikaz sistemleridir.

Arttırılmış Gerçeklik (AR): Gerçek  dünyada algıladığımız fiziksel ortamı, cihazların cisim tanıma özelliği kullanılarak sanal nesneler ile birleştiren ve gerçekmiş gibi algılamamızı sağlayan ileri seviye teknolojidir.

Aksama (Hata, Kesinti): Dijital dönüşümle ilişkili değişiklikler aniden ortaya çıktığı zaman kullanılır. Bir yenilik, pazarın daha da geliştirilmesine katkıda bulunurken, yıkıcı bir yenilik, mevcut iş modellerinin tamamen yeniden yapılandırılması hatta feshi anlamına gelir.

Automation ML: Otomasyon işaret dilidir. Veri değişimi için XML tabanlı, ücretsiz edinilebilen açık bir standarttır.

Bulut Bilişim: Sahip olduğumuz tüm verilerin uygulamaların ve ya programların sanal bir sunucuda depolanması ve internet bağlantısı olan cihazlar aracılığıyla tüm bu verilere kolayca ulaşmayı sağlayan bilişim hizmetinin adıdır.

Kaynak Verimliliği: Daha az kaynak tüketerek daha fazla refah sağlanması olarak tanımlanabilir. Endüstri 4.0’da öngörüldüğü gibi esnek, akıllı ve ağa bağlı üretim, hammaddelerin tüm değer yaratma zinciri boyunca daha verimli ve daha sürdürülebilir şekilde kullanma ve büyük ölçüde geri dönüştürme olanağı sunar.

Üretim Yönetim Sistemi (MES – Manufacturing Execution System): Üretim aşamasında gerçekleşen tüm faaliyetlerin (müşteri siparişinden ürün teslimine kadar) kontrol edildiği ve raporlandığı bilgisayar destekli sistemlerdir.

Dijital Dönüşüm: Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan değişim ve gelişim ile birlikte tüm iş süreçlerinin dijital ortamlara taşınarak daha hızlı ve düşük maliyet ile sürdürülmesine olanak sağlayan platformlardır.

MAS PLUS Demo Talebi Telefon 0 232 489 00 60
Bizimle İletişime Geçin ! Sizi yerinizde ziyaret edelim. İşletmenize en uygun çözümü sunalım.

Kişisel verilerimin bana özel hizmetler oluşturulması için pazarlama faaliyetlerinde kullanılmasına ve iletişim bilgilerime elektronik ileti gönderilmesine onay veriyorum.
<a href="https://www.masplus.com.tr/kvkk-aydinlatma-metni/">KVKK Aydınlatma Metni</a>'ni okudum, kabul ediyorum.