Terminoloji

Akıllı Fabrika: Üretim süreçlerindeki her aşamanın anlık olarak takip edilerek uzaktan müdahalenin mümkün olduğu, toplanan veriler ile üretim verimliliğini artıran ve oluşabilecek olan arızaların önceden tespit edilmesine olanak sağlayan teknolojik yapıya sahip fabrikalardır.

Andon Sistemi: Japoncada fener veya sokak lambası anlamını taşıyan bu kelime hatayı önleme sistemidir. Fabrika içerisinde oluşan hatalardan anında haberdar olmayı sağlayan, hatanın kaynağını belirleyen sesli ve ışıklı ikaz sistemleridir.

Arttırılmış Gerçeklik (AR): Gerçek  dünyada algıladığımız fiziksel ortamı, cihazların cisim tanıma özelliği kullanılarak sanal nesneler ile birleştiren ve gerçekmiş gibi algılamamızı sağlayan ileri seviye teknolojidir.

Aksama (Hata, Kesinti): Dijital dönüşümle ilişkili değişiklikler aniden ortaya çıktığı zaman kullanılır. Bir yenilik, pazarın daha da geliştirilmesine katkıda bulunurken, yıkıcı bir yenilik, mevcut iş modellerinin tamamen yeniden yapılandırılması hatta feshi anlamına gelir.

Automation ML: Otomasyon işaret dilidir. Veri değişimi için XML tabanlı, ücretsiz edinilebilen açık bir standarttır.

Bulut Bilişim: Sahip olduğumuz tüm verilerin uygulamaların ve ya programların sanal bir sunucuda depolanması ve internet bağlantısı olan cihazlar aracılığıyla tüm bu verilere kolayca ulaşmayı sağlayan bilişim hizmetinin adıdır.

Kaynak Verimliliği: Daha az kaynak tüketerek daha fazla refah sağlanması olarak tanımlanabilir. Endüstri 4.0’da öngörüldüğü gibi esnek, akıllı ve ağa bağlı üretim, hammaddelerin tüm değer yaratma zinciri boyunca daha verimli ve daha sürdürülebilir şekilde kullanma ve büyük ölçüde geri dönüştürme olanağı sunar.

Üretim Yönetim Sistemi (MES – Manufacturing Execution System): Üretim aşamasında gerçekleşen tüm faaliyetlerin (müşteri siparişinden ürün teslimine kadar) kontrol edildiği ve raporlandığı bilgisayar destekli sistemlerdir.

Dijital Dönüşüm: Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan değişim ve gelişim ile birlikte tüm iş süreçlerinin dijital ortamlara taşınarak daha hızlı ve düşük maliyet ile sürdürülmesine olanak sağlayan platformlardır.

Yapay Zeka (AI): Yapay araçlar ile oluşturulan, insanlar davranışları, hareketleri konuşma ve ses algılama gibi bir çok yeteneğe sahip makineler geliştirilmesine olanak sağlayan yazılımsal ve donanımsal sistemlerdir. Bu yapay zeka ürünleri gene olarak robot olarak adlandırılır.

Yalın Üretim: Yalın üretim, doğru zaman da, doğru yerde, doğru malzemeleri, doğru miktarda ve israfı en aza indirerek kullanarak esnek üretim yapmayı hedefler. Yedi israf olarak tanımladığı kayıpları azaltarak, kalite artışı ve maliyet tasarrufu sağlar. Yalın yaklaşımın temel amacı, müşteri için önemli ve tercih edilir olana yani değere odaklanmak, değeri kesintisiz ve hızlı biçimde müşteriye ulaştırmaktır.

Çevrim Süre: Bir iş sürecini tamamlamak için geçen süredir. Bir iş istasyonundaki işçinin o istasyonda yapılması gereken işleri tamamlaması için gereken süredir.

Dijital Fabrika İkizi: Bir ürününün, hizmetin ya da sürecin dijital kopyasına denir. Sanal ve fiziksel dünyanın birleştirilmesini sağlayan bu teknoloji sayesinde zaman ve maliyet tasarrufu sağlanırken aynı zamanda riskler de büyük oranda azalır

Otomasyon: Bir iş için insan müdahalesine gerek kalmadan ilgili işlemlerin yürütülmesini ve kontrolünü sağlayan imalat sistemleridir. Ulaşım, enerji, imalat vs. gibi birçok sektöre fayda sağlar.

IOT (Internet Of Things): Nesnelerin İnterneti kavramı ilk defa 1991 yılında Kevin Ashton tarafından bir sunumda kullanılmıştır. Kısaca tanımı; çeşitli haberleşme protokolleri ile birbiriyle iletişim halinde olan ve birbirine bağlanarak bilgi paylaşımında bulunan akıllı bir ağ oluşturmuş cihazlar sistemidir.

Endüstri 4.0: İlk olarak 2011 yılında Almanya’da Hannover fuarında dile getirilen bu kavram genel olarak; üretimde robotların rol alması, yapay zekanın gelişimi, farikaların dijitalleşmesi gibi birçok yeniliklerle incelenebilir.

Sanal Gerçeklik: Gerçek hayattaki ortamların bilgisayarlar aracılığı ile taklit edilmesine denir. En yaygın kullanılan araçları ise genelde sanal gerçeklik gözlükleridir. Bu gözlükler ile 3D tasarlanmış bir dünyayı deneyimleyebilirsiniz.

3D: Bir resmin ya da görüntünün derinliğinin, genişliğinin ve yüksekliğinin olması halidir.

Kurumsal Kaynak Planlama (ERP): Satış, muhasebe, üretim, insan kaynakları, stok yönetimi gibi tüm süreçlerde gerçekleştirilen işlemlerin bir arada yapılmasına olanak sağlayan sistemlerdir.

MAS PLUS Demo Talebi Telefon 0 232 489 00 60
Bizimle İletişime Geçin ! Sizi yerinizde ziyaret edelim. İşletmenize en uygun çözümü sunalım.

    Kişisel verilerimin bana özel hizmetler oluşturulması için pazarlama faaliyetlerinde kullanılmasına ve iletişim bilgilerime elektronik ileti gönderilmesine onay veriyorum.
    <a href="https://www.masplus.com.tr/kvkk-aydinlatma-metni/">KVKK Aydınlatma Metni</a>'ni okudum, kabul ediyorum.