masplus
Ücretsiz Deneyin

Modül ve Fonksiyonlar

  1. Ana Sayfa
  2. Modül ve Fonksiyonlar
Üretiminizi En İnce Detaya Kadar İzlerken, Fabrikanızı Tek Bir Pencereden Yönetin

MAS+, esnek ve modüler altyapısı ile fabrikanızdaki ihtiyaçlar doğrultusunda kurgulanabilir. Siz işinize ve süreçlerinize odaklanırken, bizlerse fabrikanızı dijitale taşıyoruz. Kurulacak altyapı ile veriyi bilgiye dönüştürüyor, üretim süreçlerini anlık ve doğru bir şekilde izlemenizi, analiz etmenizi, planlamanızı, yönetmenizi ve optimize etmenizi sağlıyoruz.

MAS+ bütün bu bileşenleri tek bir çatı altında toplayarak üretimin dijital ortamda yönetimini sağlarken, sürdürülebilir bir altyapı, müşteri memnuniyeti ve rekabet avantajı yaratan bütüncül bir yaklaşım sunar.

MODÜL VE FONKSİYONLAR
Temel Set Modülü

1 Temel Set Modulu

OEE hesaplamaları, iş emri seçimi, duruş/hurda işlemleri, anlık izleme, temel raporlama, parametrik veri tanımlama ve ilişkilendirme fonksiyonlarını içerir.

Çağrı Yönetimi Modülü

3 Cagri Yonetimi Modulu

Üretim sahasından bakım, kalite, yönetim, depo vb. birimlere anlık çağrı talebi oluşturulur. Çağrıyı alan kişi müdahale başlatıp bitirebilir. Duruş başladığında otomatik çağrı başlatılabilir. Çağrı açıldığı andan itibaren müdahale ve çözüm zamanları takip edilerek zaman farkları raporlanır. Çağrının yaşam döngüsü takip edilir.

Doküman Yönetimi Modülü

5 Dokuman Yonetimi Modulu 1

İş merkezi veya iş emri ile ilgili teknik resim, ürün resmi, bakım, İSG talimatı, personel resmi vb. medyalar sisteme yüklenebilir. Kullanıcı iş emrindeki ürün veya iş merkezi ile ilgili görsellere erişir veya videoları oynatabilir. Bu modül doküman yönetim sistemleri ile entegre çalışabilir.

Kontrol Liste Yönetimi Modülü

Kontrol Liste Yonetimi Modulu

İş sağlığı ve güvenliği, 5S vb. rutin kontroller tanımlanarak üretime başlamadan önce veya bitiş aşamasında kullanıcının anlık kontrolleri gerçekleştirmesi sağlanır. Kayıtlar anlık olarak takip edilir ve geçmişe dönük raporlanır.

ERP Entegrasyonu Modülü

ERP Entegrasyonu Modulu

Tüm ERP sistemleri ile çift yönlü entegrasyon sağlanabilir. Stok ve üretim emirleri ERP sisteminden periyodik olarak alınıp, üretim bildirimleri periyodik olarak geri gönderilebilir. Stok kartı, personel bilgileri, duruş, hurda ve iş merkezi tanımı gibi bilgiler ERP’den periyodik olarak alınabilir. Standart modüle ek olarak ürün ağacı, operasyon tanımları, hammadde seri/lot bilgileri, üretimde seri/lot oluşturma, anlık üretim teyitleri ERP ile çift yönlü entegre olabilir. Bu entegrasyon gerekirse frekansı gerçek zamanlı anlık seviyeye kadar çıkarılabilir.

3. Parti Yazılım Entegrasyonu Modülü

3. Parti Yazilim Entegrasyonu Modulu

Bakım yönetimi, depo yönetimi, doküman yönetimi, PDKS vb. ERP haricinde kullanılan uygulamalar ile entegrasyonu sağlayan modüldür.

Anlık Veri Toplama Modülü

Anlik Veri Toplama Modulu

Esnek veri toplama katmanı ile üretim sahasından anlık toplanan verilerin MAS+’a entegre edilmesini sağlar. Makinaların çalışma/durma verilerinin yanı sıra, sıcaklık, basınç, ağırlık, test değerleri, enerji tüketimi, vb. veri sahadan toplanabilir.

Output Gönderim Modülü

Output Gonderim Modulu

MAS+ tarafından oluşturulan çıktıların makina veya diğer sistemlere gönderilmesini sağlar.

Proses Kontrol Kayıt Toplama Modülü

Proses kontrol Kayit Toplama Modulu

Kalite planına göre yapılması gereken kontrollerin ve periyotlarının tanımlandığı modüldür. İlgili kontrol zamanı geldiğinde ölçüm değerlerinin sisteme girişi sağlanır. Geciken kontroller veya tolerans dışında kalan değerler tespit edilip uyarı mekanizmaları çalıştırılır. Giriş ve final kalite kontrol süreçlerinin yönetimi sağlanır.

Ekipman/Kalıp Uyum ve Ömür Takibi Modülü

Ekipman Kalip Uyum ve Omur Takibi Modulu

İş emrinde tanımlı kalıp veya ekipmanın kullanımının operatör tarafından doğrulanması sağlanır. Uygun olmayan eşleşmelerde uyarı mekanizmaları çalıştırılır. Kalıp için baskı sayısı, göz adedi ve ömür aşımları takip edilir. Bu modül bakım yönetim sistemleri ile entegre çalışabilir.

İş Güvenliği Olay Takip Modülü

Is Guvenligi Olay Takip Modulu

İş kazası, olay veya resmi tutanakların kaydını, kaza sebep analizlerini ve raporlama altyapısını sağlayan modüldür.

Çalışan İzleme PDKS Entegrasyon Modülü

6 Bilesen Dogrulama ve Tuketim Takip Fonksiyonu

PDKS sistemi ile entegre şekilde, vardiyaya gelen/gelmeyen personelin tespiti ve iş başlatan/boşta olan/duruşta olan personelin anlık izlenmesini sağlar.

Hat/istasyon Yönetim Modülü

hat istasyon

Hat/istasyon modelinde üretim yapan işletmelerde, hattın ve alt istasyonlarının üretim verilerini yöneten fonksiyon setidir.

FaceProduction Uyarı Servisi Modülü (Saas)

FaceProduction Uyari Servisi Modulu Saas

Kullanıcı tarafından belirlenen senaryoların gerçekleşmesi durumunda önceden tanımlı kullanıcılara gerekli bildirimleri gönderen servistir.

İş Zekası - İleri Raporlama Modülü

Is Zekasi Ileri Raporlama Modulu

Standart raporlara ek olarak müşteri ihtiyaçlarına özel analizleri ve özel tasarlanan raporları kapsar. Kullanıcı, veri tabanına erişerek raporları düzenleyebilir veya yeni raporlar hazırlayabilir.

Dinamik Andon Modülü

2 Dinamik Andon Modulu

Kullanıcıların, üretim sahasındaki ekranları esnek bir şekilde yönetmesi sağlanır. Standart gösterimin yanı sıra, kullanıcı ekranda gösterilen bilgiyi dinamik olarak yönetebilir, ekranlar üzerinden farklı bilgilerin paylaşımını sağlayabilir.

Enerji Tüketim Takip Modülü

5 Dokuman Yonetimi Modulu

Enerji tüketim değerlerinin toplanarak hem anlık olarak takip edilebilecek hem de geçmişe dönük raporlanabilir. Bir anomali tespit edilmesi durumunda alarm üretilerek proaktif olarak müdahale sağlanabilir. Ayrıca birim ürün başına düşen enerji maliyetine giden detayda hesaplamalar yapılarak, fabrikaların doğru maliyetlendirme yapmaları ve bu sayede rekabette öne geçmeleri sağlanacaktır.

Bileşen Doğrulama ve Tüketim Takip Fonksiyonu

6 Bilesen Dogrulama ve Tuketim Takip Fonksiyon

Ürün reçetesine bakılarak ilgili operasyona gelen mamul veya yarı mamuller kontrol edilir ve reçeteye uygun olarak operasyonun gerçekleşmesi sağlanır. Doğru bileşenlerin tüketilmesi ve bileşenlerin tüketim miktarları kontrol edilir. Aynı zamanda geriye dönük olarak da izlenebilirlik sağlanır. Mamulün üretim aşamalarında hangi operasyonlardan geçtiği ve bu operasyonlarda hangi ürünü üretirken hangi mamul veya yarı mamulün tüketildiği (kullanıldığı) takip edilir.

Etiket Basma Modülü

Etiket Basma Modulu

Ürün/kasa/palet etiketi basılabilir. Fire olarak ayrılan ürünler içinde ayrıca etiket basılması sağlanabilir. Basılan bu etiketler aynı zamanda sonraki operasyonlarda doğrulama amaçlı olarak da kullanılabilir. Etiketler operasyonel hassasiyet doğrultusunda gerekirse ürün bazlı olacak şekilde düzenlenebilir. Bu sayede her ürünün kendine ait bir kodu olup ürün bazlı izlenebilirlik sağlanabilir.

Polivalans (Yetkinlik) Kontrol Modülü

Polivalans Yetkinlik kontrol Modulu

Polivalans operatörlerin kullandıkları makina ya da yaptıkları iş üzerindeki yetkinlik dereceleridir. İş emri başlatmadan önce operatörün ilgili iş veya makinayı kullanımı ile ilgili yetkinliğinin kontrolü sağlanır.

Setup Yönetim Modülü

Setupp yonetim Modulu

İş merkezi bazlı belirlenmiş olan setup parametrelerinin üretim başlangıcı öncesinde kontrolü bu modül sayesinde sağlanır.

Önceki Operasyon Tamamlanma Kontrolü Fonksiyonu

Onceki Operasyon Tamamlanma Kontrolu Fonksiyonu

Bir operasyon başlangıcında yapılan kontrol ile o operasyonda kullanılacak olan yarı mamulün doğru operasyonlardan tamamlanmış olarak geçmiş olduğunun kontrolü sağlanarak, çıkacak olan üründe yaşanabilecek olan hataların önüne geçilmesi sağlanır. Hatalı veya tamamlanmamış ürünlerin kullanımının önüne geçilir.

Otomasyon ve Barkod ile Ekipman Doğrulama Fonksiyonu

Otomasyon ve barkod ile ekipman dogrulama fonksiyonu

İlgili üretimde kullanılması planlanan takım, bıçak veya kalıp gibi bileşenlerin üretim öncesi kontrolü sağlanır.

İlk Lot Onay Takibi Fonksiyonu

Ilk Lot onay takibi fonksiyonu

Üretim başlangıcında belirlenen parametreler doğrultusunda ürünün kontrolü sağlanır. Akabinde seri üretim başlar. Bu sayede hatalı üretimin önüne geçilmesi ve hurda miktarının azalması sağlanır.

Otomasyon ve Barkod ile Ekipman Doğrulama Fonksiyonu

Operasyonlar arasi Otomatik fire yonetimi fonksiyonu

İlgili üretimde kullanılması planlanan takım, bıçak veya kalıp gibi bileşenlerin üretim öncesi kontrolü sağlanır.

Çoklu Birim ile Üretim Takip Fonksiyonu

Coklu birim ile uretim takip fonksiyonu

Üretim birçok farklı birimde takip edilebilir. Bu birimler adet, paket, koli, kg vb. olabilir. Aynı üretimin eş zamanlı olarak farklı birimlerden verilerini görüntülemek mümkündür.

Otomatik Duruş Yönetimi Fonksiyonu

Otomatik durus yonetimi fonksiyonu

Makinalardan alınan sinyaller sayesinde duruşlar otomatik olarak algılanır, başlatılabilir veya bitirilebilir. Sistemde tanımlı olan çevrim sürelerinden yola çıkarak belirlenen süreler içerisinde bir ürün üretilmemesi durumunda sistem otomatik olarak duruşa geçer. Duruş kodu ile ilişkili alarm ve aksiyon mekanizmalarının da tetiklenmesini sağlar. Bunun yanı sıra, duruşta olan bir makinadan bir üretim sinyali geldiğinde ise makina tekrardan ‘üretimde’ durumuna geçer.

Plaka Kesim Yönetimi Fonksiyonu

Plaka kesim yonetimi fonksiyonu

Lazer kesim makinalarında üretim sırasında birden çok iş emri eş zamanlı olarak devam edebilir. Bu iş emirleri doğrultusunda bir plaka üzerinde tanımlı ürünlerin en verimli şekilde dizilir ve üretim verimliliği maksimize edilmesi hedeflenir.

Boyahane Takip Modeli Fonksiyonu

Boyahane takip modeli fonksiyonu

Boyahane giriş ve çıkışında yapılan takip ile askılara takılan ürünler izlenir. Boyahane verimliliği ölçülür.