masplus
Ücretsiz Deneyin

MES Sistemleri

  1. Ana Sayfa
  2. MES Sistemleri
MES Sistemleri

MES sistemleri, üretim verimliliği ve uygulama platformu olarak işlev gören bir sistemdir. Endüstriyel operasyonların verimliliğini, kalitesini ve görünürlüğünü artırmak için izleme, kontrol ve optimizasyon imkanı sağlayan önemli bir araçtır. MES sistemleri, kurumsal kaynak planlama (ERP) sistemleri ile üretim operasyonları arasında bir bağlantı sağlamaktadır. MES sistemi, hammaddelerin ürünlere dönüşümünü anlık olarak izleyip kayıt altına almayı temel amacı olarak benimser. Bu hedefe ulaşmak için çeşitli kaynaklardan, makinelerden, sensörlerden ve operatörlerden gelen verileri kullanarak üretim faaliyetlerinin güncel durumu hakkında kesin bilgiler sunar. Üretim Yürütme Sistemi (MES), operatörlerin işlerini daha öngörülebilir hale getirir ve yöneticilerin daha hızlı ve daha iyi üretim için proaktif kararlar almalarına yardımcı olmak amacıyla uygulanır.

kurumsal otomasyon
Üretim Yürütme Sistemi'nin (MES) Önemli İşlevleri Şunlardır:
14 Otomasyon

Makine Verisi Toplama

MES sistemleri, üretim sahasındaki makinelerden ve ekipmanlardan gerçek zamanlı veri toplama yeteneklerine sahiptir. Bu veriler makine durumu, çevrim süreleri, üretim sayıları ve diğer ilgili bilgileri içerebilir. MDC, makine performansını izlemeye ve optimize etmeye yardımcı olur.

04 uretim sahasi

Üretim Verisi Toplama

MES sistemindeki PDA işlevi, üretim siparişleri, iş emirleri ve süreç parametreleri ile ilgili verileri toplamayı içerir. Bu, üretim adımlarının ilerlemesini takip etmeye, envanter seviyelerini izlemeye ve üretim süreçlerinin planlandığı gibi çalıştığından emin olmaya yardımcı olur.

19 Sistemi operator

Performans Analizi

MES sistemleri, üretim performansını analiz etmek ve raporlama yapabilirç Bu, OEE (Toplam Ekipman Etkinliği), duruş analizi ve üretim verimliliği gibi temel performans göstergelerini (KPI'lar) gösteren raporlar ve tabloları oluşturmayı içerir.

Andon Sistemi

İzleme ve Takip (İzlenebilirlik)

İzlenebilirlik, üretim sürecinin de ürünün veya bileşenin nasıl, nerede ve ne zaman üretildiğinin takibini mümkün kılar. MES her bileşenin, bitmiş üründeki kökenini ve varış noktasını izlemesini sağlar. Bu, kalite kontrolü ve geri çağırma yönetimine yardımcı olur.

21 Sistem uzerinde tutulan

Kalite Yönetimi

MES sistemleri, üretimin çeşitli aşamalarında kaliteyi izlemek ve kontrol etmek için araçlar sağlayabilir. Bu, denetimler, testler ve kalite verilerini kaydetmeyi içerir. Ayrıca, kalite sorunlarını tanımlamaya ve hızlı bir şekilde çözmeye yardımcı olur.

Plaka kesim yonetimi fonksiyonu

Gerçek Zamanlı İzleme ve Uyarılar

MES sistemleri, üretim süreçlerini gerçek zamanlı olarak izleme imkanı sunar ve planlanan üretim parametrelerinden sapma durumunda uyarıları veya bildirimleri tetikleyebilir. Bu hızlı müdahale ve anlık önlemler için olanak sağlar.

Etiket Basma Modulu

Raporlama ve Analiz

MES sistemleri, yönetimin bilinçli kararlar almasına yardımcı olmak için çeşitli raporlar üretir ve analiz araçları sunar. Bu raporlar, üretim verimliliği, maliyet analizi, kalite standartları ve üretimle ilgili diğer önemli yönleri kapsayabilir.

19 Kurumsal Kaynak Planlama ERP

ERP ve Diğer Sistemlerle Entegrasyon

MES sistemleri genellikle Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) sistemleri ve diğer yazılım çözümleri ile entegre olurlar, böylece bir organizasyon içinde farklı departmanlar ve süreçler arasında sorunsuz veri akışını sağlarlar. Gerçek zamanlı veriler sayesinde darboğazlar tespit edilir ve teslimatta olası gecikmelerin önüne geçilebilir.

MES İşlevleri Üretim Şirketleri İçin Neden Önemlidir?

Üretim işlemlerini etkin bir şekilde yönetmeyi destekleyen MES (Üretim Yürütme Sistemi) işlevleri, şirketlere üretimlerini düzenlemelerine ve optimize etmelerine yardımcı olur. Şirketler, bu işlevleri kullanarak ERP sisteminden gelen verileri gerçek zamanlı üretim verileriyle entegre edebilirler, bu da üretim süreçlerinde olağanüstü bir şeffaflık sağlar. Ayrıca, anlık müdahale gerektiren sorunlar veya arıza durumlarına karşı gerçek zamanlı izleme imkanı saylayan makine ve sistem bilgilerine erişim de sağlamaktadırlar..

Bunun nedeni, bir MES sisteminin birçok temel fayda sunmasıdır:

“MES işlevleri bugünün hızla değişen üretim ortamında rekabetçi kalmak için hayati öneme taşımaktadır.”

MES (Üretim Yönetim Sistemi) Faydası
  • İyileştirilmiş Kalite Yönetimi ve Kontrolü MES sistemleri, üretim süreçlerini yakından izleyerek kalite kontrolünü artırır. Hatalı ve rework ürünlerin erken tespiti ve düzeltilmesi, kaliteyi artırır ve geri çağırma maliyetlerini azaltır.
  • Mevzuat Gerekliliklerine Uygunluk MES sistemleri, endüstriyel düzenlemelere ve standartlara uygunluğu sağlamak için gerekli verileri kaydeder ve raporlar. Bu, yasal gereksinimlere uyum sağlama ve denetimler sırasında sorun yaşamama açısından önemlidir.
  • Hızlı ve Doğru Yönetim Raporlaması MES sistemleri, yöneticilere hızlı ve doğru veri ve raporlar sunar. Bu,yönetimin karar verme süreçlerini iyileştirir ve operasyonları daha etkili bir şekilde yönlendirmeye yardımcı olur.
  • Artan Görünürlük ve Verimlilik MES sistemleri, üretim süreçlerinin tam görünürlüğünü sağlar. Bu, üretimdeki sorunların hızlı bir şekilde tanımlanmasına ve çözülmesine olanak tanır. Genel Ekipman Verimliliği (OEE) gibi kritik performans göstergeleri, verimliliği artırmak için kullanılır.
  • Daha Düşük Maliyetler MES sistemleri, malzeme ve işgücü kullanımını daha etkili bir şekilde yönetir, boşa harcamaları azaltır ve enerji tüketimini optimize eder. Bu da işletme maliyetlerini düşürür.
  • Geliştirilmiş MES Tedarik Zinciri İşbirliği MES, tedarik zinciri yönetimi ile işbirliği sağlayarak Tedarikçilerle daha yakın entegrasyon ve siparişlerin ve envanterin daha iyi yönetimi, tedarik zinciri verimliliğini artırır.
  • Daha İyi ve Daha Kolay Sistem Yönetimi MES sistemleri, üretim süreçlerini daha iyi yönetmek ve izlemek için gelişmiş otomasyon ve veri toplama sağlar. Bu, sistem yönetiminin daha verimli ve daha az karmaşık olmasını sağlar.
  • Daha İyi Ekipman Kullanımı MES sistemleri, makine ve ekipman kullanımını optimize eder. Bu, bakım süreçlerini iyileştirir, proaktif kararlar alır ve üretim sürekliliğini artırır.