MAS Plus MES Sistemi

Neden MAS Plus MES Sistemi?

MAS Plus MES Sistemi projesinde temeldeki amaç üretim verimliliğini arttırmaktır. Üretim süreçlerinin takibi uçtan uca dijital bir şekilde sağlanır, bu sayede günlük hayatta kâğıt kalem aracılığıyla gerçekleştirilen işlemler sebebiyle oluşan kayıpların önüne geçilir ve böylece verinin kesinliği sağlanır. MAS Plus MES Sistemi sayesinde bilgiye anlık olarak erişilebilir, üretim süreçleri uçtan uca izlenebilir, hangi makinanın çalıştığı, nerede, ne zaman ve neyin üretildiği ve bu üretimin verimi belirlenir. Ayrıca, üretimdeki darboğazların saptanması sağlanır ve bu saptanma sayesinde anında müdahale ile, kayıplar azaltılır veya herhangi bir zarar oluşmadan önlenir.

MES ile oluşturulacak olan alt yapı ile, üretimdeki verimliliğin arttırılması, artan rekabet koşulları, azalan kar marjları ve zorlu pazar koşulları içerisinde firmaların bir kurulu kapasiteleri ile, ekstra bir makina veya kaynak yatırımı yapmaksızın, üretim kapasitesinin ve kalitesinin arttırılması hedeflenir. Bu platform sayesinde, kurum içerisinde doğru bilginin paylaşımı sağlanır, kurumsal bir bilgi birikimi, hafıza ve olgunluk oluşur. Paralelinde ise raporlama, izleme, planlama gibi süreçlere de katkı sağlanarak, paydaşların uzmanlık alanlarına konsantre olmaları sağlanır. MES Sistemi ile üretim süreçlerinde tekrarlanan prosedürlerin eliminasyonu sağlanır ve süreçler otomatik bir hale gelir. Ayrıca karar destek mekanizmalarına katkı sağlayarak, sürdürülebilirlik ve sürekli iyileştirmenin önünü açmaktadır.

Veri toplama MES sistemin ilk aşamasıdır. İkinci aşama bu verinin kurum bünyesindeki diğer sistemler ile paylaşılması, tutarlı veri akışının sağlanması, bu verilerin anlaşılabilir ve ihtiyaçlar doğrultusunda raporlanabilmesidir. Üçüncü aşamada ise saha ile ofisin bütünleşmesi sağlanarak anlık müdahaleler için ve bir karar destek mekanizması olarak kullanılabilir. Dördüncü aşamada sistemin, süreçlerin otomasyonu konusunda kritik rol oynaması sağlanır. Son evrede ise hedef, sistemin stratejik karar alma ve yatırım mekanizması içerisinde yerini almasıdır.

Üretim Yönetim Felsefemiz:

 • Anlık bilgi, proaktif aksiyon

 • Bölümler arası entegrasyon

 • Kağıtsız üretim ortamı

 • Yalın ve esnek dönüşüm faaliyetleri

 • Hedefler ile yönetim

 • Bilgiye dönüşen veri, kurumsal bilgi birikimi

Katma Değeri Ne?

 • Üretim kapasitesinin anlık yönetimi ile aynı makine parkuru ile daha fazla ve daha esnek üretim yapılabilir.

 • Üretimin anlık izlenmesi, proaktif müdahale kabiliyeti sağlar, kayıpları önler, kaliteyi artırır.

 • Tüm paydaşların ortak kurumsal hedefler doğrultusunda çalışmasını sağlar.

 • Üretimin raporlama ve analitik analiz ile planlama, karar alma ve kestirim yeteneği artar.

 • Dijital ortamda tüm paydaşlar ile anlık paylaşım, değer akışındaki kesintileri önler, doğru verinin akışı sağlanır, model değişim ve ürünün müşteriye ulaşım sürelerini kısaltır. İşletme sermaye ihtiyacı azalır.

 • Makine ve proses değerlerinin anlık takibi ile arıza/duruş ve hatalı ürün oranları azalır.

MAS Sisteminin Diğer MES Yazılımlarından Farkı

MAS Plus modüler olarak tasarlanmıştır. Ayrıca esnek entegrasyon kabiliyeti sayesinde, kullanılan diğer çözümlerin de sistem içerisinde efektif bir şekilde dahil olması sağlanır. MAS Sistemi, kurumların ihtiyaçları doğrultusunda kolaylıkla uyarlanabilir. Hedef ise var olan yapıyı değiştirmek değil, daha verimli kılmak, hali hazırda yapılmış olan yatırımlarında sisteme katılmasını sağlayarak kullanılabilirliklerinin arttırılmasıdır. Bu anlamda MAS’ın farklı amaçlar doğrultusunda şekillenmesi önlenir, MAS’ta dahil olmak üzere alanında uzman dikey çözümlerin bir bütün olarak çalışması sağlanır.

MAS rakipleri arasından teknolojik altyapısı sayesinde ayrıştığı gibi maliyet ve erişilebilirlik anlamında da avantaj sağlamaktadır. Ayrıca MAS, web tabanlı ve donanımı bağımsız bir altyapıya sahiptir. On-prem bir çözüm olarak kullanılabildiği gibi, istendiği takdirde bir bulut uygulaması olarak da devreye alınabilir. Ayrıca herhangi bir tarayıcı üzerinde, kurulum gerektirmeksizin çalışabilmesi, yapılmış olan altyapı yatırımının da değerlendirilebilmesine olanak sağlar. Bu sayede, hem sisteme her an, her yerden erişim imkanı sağlanmıştır, hem de proje için yapılması gereken altyapı yatırım maliyetinin azaltılması hedeflenmiştir.

MAS’ın başlıca avantajlarından bir diğeri ise 1991’den gelen sektör tecrübesi ve yazılım kabiliyetinin yanı sıra üretim alanında bilgi birikimi olmasıdır. MAS’ın entegratör kimliği, Endüstri 4.0 alanında bir ekosistem oluşturma anlayışını doğurmuş, müşterilerin dijitalleşme sürecindeki ihtiyaçlarına cevap verebilecek iş ortaklıkları kurulmuştur. MAS Plus’ta, hat ve makina otomasyon projeleri, sonlu kapasite planlama, arttırılmış gerçeklik, dijital fabrika ikizi, iş zekası, akıllı depo, PLM, kişi ve nesne takibi vb. çözümler için iş ortaklıkları yapılmış, dijital dönüşüm yolculuğunda müşteri ihtiyaçlarının uçtan uca karşılanabilmesi sağlanmıştır.

MAS Plus Akıllı Fabrika Sistemi

MES Sistemi, üretimde kullanılan her türlü metotların ve araçların bir araya toplandığı bilgisayar destekli, fabrika makinelerini ve iş merkezlerini birbirine bağlayan yazılım sistemidir. İş gücüne ihtiyaç duymadan, insan müdahalesi gerekmeksizin çalışabildiği gibi kontrollü bir şekilde üretim akışını sürdürmesini sağlamaktadır. Rekabetin de yoğun olduğu pazarda üreticilerin, rekabet üstünlüğü elde etmesi ve verimliliği de doğru bir şekilde artırmak için gereken aksiyon adımlarını iyi bilmeleri gerekmektedir. MES sistemi ile daha az efor ile daha fazla verimlilik almanız mümkün olacaktır.

MES sistemi, verilere dayalı bir şekilde çalışmaktadır ve toplanan tüm verileri, örneğin, malzeme takibi, performans ve kalite yönetimi ve üretimi koordine ederek işlerin yürümesine destek sağlar. Sistemin ana hedefi ise tüm üretim operasyonlarını başarılı bir şekilde uygulamak ve üretim verimliliğini de artırmak, özellikle toplanan verileri canlı olarak takip edebilmek ve bu dijitalleşme sayesinde insan faktörünü ortadan kaldırarak hata payını en aza indirmektir. Bu sayede maksimum verim ile operasyonlarınızın hatasız bir şekilde yürütülmesine yardımcı olacaktır.

MAS Plus MES Sistemi Nasıl Çalışır

MES Sisteminin çalışma şekli 5 adımda gerçekleşebilir:

 • İlk olarak her bir üretim işlemini ve makineyi güvenli bir ağ bağlantısı ile bağlayarak MES’in kurum içerisinde temelde ERP Sistemi olmak üzere diğer sistemlerle entegrasyonu sağlanır. Ardından (Depo otomasyon Sistemi, doküman yönetim Sistemi, planlama çözümü, vb.) verilerin (İş emirleri, stok adları, stok kodları, çevrim süresi bilgileri, vb.) MAS sistemine aktarımı sağlanır. (Bu noktada entegrasyonu sağlanan verilerin tekilliği sağlanır. Aynı verinin farklı alanlarda farklı kopyaları tutulmaz.)
 • İkinci aşamada, üretim makinelerinin birbirleriyle iletişim kurmasını sağlayacak bir sistem oluşturularak sahada konumlandırılan cihazlar aracılığıyla, operatörlerin toplanan bu verilere erişimi sağlanır ve ardından operatörler, sistem üzerinden kendilerini tanıtarak üretimi başlatır.
 • Bir sonraki adımda ise, belirlenmiş olan yöntemler ve toplanması planlanan veriler doğrultusunda, makinalardan canlı olarak sinyal toplanmaya başlanır. Bu sinyaller aracılığıyla, adet bilgisi, fire bilgisi, sıcaklık, basınç, nem, ağırlık, enerji gibi kritik bilgiler toplanır. Toplanan bu veriler canlı olarak izlenir, bu sayede üretim sürecinde yaşanan veya yaşanabilecek problemlere proaktif olarak müdahale edilebilir.
 • Üretim sürecinde ve sonunda, operatör, etiket, çağrı, bon, fire vb. işlemleri tamamlayarak en son iş emrini bitirir.
 • Son adımda ise veriler bilgiye çevrilerek online olarak paylaşılır, ERP ve entegre olunan diğer sistemlere ilgili verilerin aktarımı sağlanır.

MES Sistemi Standart Modüller ve Ek Fonksiyonlar

MAS 4.0 Temel Set bazı fonksiyonları içermektedir. Bu fonksiyonlara örnek olarak, OEE hesaplama, iş emri seçim, duruş girişi, hurda girişi, anlık durum izleme, raporlar, izleme ekranları ve parametrik veri tanımlama ve ilişkilendirme fonksiyonlarını verebiliriz.

MAS 4.0 Çağrı Yönetim Modülü, üretim sahasından bakım, kalite, yönetim, depo gibi birimlere anlık çağrı talebi oluşturur ve çağrıyı alan kişi müdahale başlatıp bitirebilir. Duruş başladığında ise otomatik çağrı başlatılabilir. Çağrı açıldığı andan itibaren, müdahale ve çözüm zamanları takip edilerek zaman farkları raporlanır. Böylece, çağrının yaşam döngüsü takip edilir.

Doküman Paylaşım Modülü ile iş merkezi veya iş emri ile ilgili teknik resim, ürün resmi, bakım, İSG talimatı, personel resmi gibi medyalar MES’e yüklenebilir. Kullanıcı iş emrindeki ürün veya iş merkezi ile ilgili görsellere erişir veya videoları oynatabilir. Bu modül doküman yönetim sistemleri ile entegre çalışabilir.

Bu modül ile iş sağlığı ve güvenliği, 5S gibi rutin kontroller tanımlanarak üretime başlamadan önce veya bitiş aşamasında kullanıcının anlık kontrolleri gerçekleştirmesi sağlanır. Ardından kayıtlar anlık olarak takip edilir ve geçmişe dönük raporlanır.

Tüm ERP sistemleri ile çift yönlü entegrasyon sağlanabilir. Stok ve üretim emirleri ERP sisteminden periyodik olarak alınıp, bu modül ile üretim bildirimleri periyodik olarak geri gönderilebilir. Ayrıca, stok kartı, personel bilgileri, duruş, hurda ve iş merkezi tanımı gibi bilgiler ERP’den periyodik olarak alınabilir.

ERP Advanced modülde, standart modüle ek olarak ürün ağacı, operasyon tanımları, hammadde seri/lot bilgileri, üretimde seri/lot oluşturma, anlık üretim teyitleri ERP ile çift yönlü entegre olabilir.

Excel entegrasyon modülünde, ERP’ye erişimin kısıtlı olduğu projelerde stok kartı, ürün ağacı, personel bilgileri, duruş, hurda ve iş merkezi tanımı gibi bilgilerin girişini hızlandırmak amacıyla kullanılır. Aynı zamanda üretim bilgileri Excel dosyasına çıktı olarak verilebilir.

Dijital InPut, Siemens veri toplama enstürmanları ile birlikte üretim sahasından anlık toplanan verilerin MES sistemine entegre edilmesini sağlar.

Analog InPut, Siemens veri toplama enstürmanları ile üretim sahasından anlık toplanan 0-10V veya 4-20 mA sinyallerin MAS’a entegre edilmesini sağlar.

Bu modül, OPC, SCADA, veri tabanı, MT Connect, EuroMap gibi altyapılardan anlık alınan verilerin MAS’a entegre edilmesini sağlar.

Dijital Output Gönderimi Modülü sayesinde, MES sistemi tarafından oluşturulan çıktıların PLC veya otomasyon sistemlerine gönderilmesi sağlanır.

Bu modül, kalite planına göre yapılması gereken kontrollerin ve periyotlarının tanımlandığı modüldür. İlgili kontrol zamanı geldiğinde kullanıcı ölçüm değerlerinin girişi sağlanır. Geciken kontroller veya tolerans dışında kalan değerler tespit edilip uyarı mekanizmaları çalıştırılır. Böylece ilk lot onay yönetimi sağlanır.

Sistem bulut üzerinden 1 gün içinde devreye alınır. Makinalar ile haberleşme ve Erp entegrasyon dışında tüm temel set özelliklerini mevcuttur. İstenildiği an diğer modül ve fonksiyonlar için upgrade yapılabilir.

 • Kurumunuzdaki Endüstri4.0 altyapısının oluşturulmasını,
 • Üretim sahasındaki verilerin toplanmasını ve izlenmesini,
 • Üretime ilişkin tüm bu verilerin analizi ve bilginin paylaşımını sağlayan bir üretim yönetimi ve verimlilik takip sistemidir.
 • Donanım bağımsız yapısı ile dakikalar içerisinde kullanmaya başlayabilir,
 • Üretim ortamınızdan kağıdı çıkartarak, dijital dönüşüme ilk adımı  yatırım maliyeti olmaksızın atabilirsiniz.
MAS PLUS Demo Talebi Telefon 0 232 489 00 60
Bizimle İletişime Geçin ! Sizi yerinizde ziyaret edelim. İşletmenize en uygun çözümü sunalım.

  Kişisel verilerimin bana özel hizmetler oluşturulması için pazarlama faaliyetlerinde kullanılmasına ve iletişim bilgilerime elektronik ileti gönderilmesine onay veriyorum.
  <a href="https://www.masplus.com.tr/kvkk-aydinlatma-metni/">KVKK Aydınlatma Metni</a>'ni okudum, kabul ediyorum.