masplus
Ücretsiz Deneyin

MES Nedir?

  1. Ana Sayfa
  2. Medya
  3. MES Nedir?

MES Nedir?

Bir fabrikadan gelen bir tür iletkendir ve üretimde kullanılan yöntem ne olursa olsun veri toplayan çevrimiçi bir tümleşik bilgisayar yardım sistemidir. Entegre yönetim sistemlerine verilen addır ve en önemlisi, şirketteki mal ve hizmetlerin üretimi için gerekli emek, makine ve malzemeler gibi kaynakların verimli kullanılmasını sağlamaktır.

MES (Manufacturing Execution System) Nedir?

Üretim Yönetim Sistemi MES, fabrikaları ve atölyelerde meydana gelen üretim sistemlerini ve veri akışlarını izleyen ve kontrol eden bilgi sistemleridir. MES’in genel amacı, üretim sürecinin etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak ve üretim performansını arttırmaktır. Bu, tüm ürün yaşam yönetimi döngüsü hakkındaki gerçek zamanlı ve doğru verileri izleyerek toplanmasıyla elde edilir.

Üretim Yönetim Sistemi Nedir?

MES, ingilizce olarak (Manufacturing Execution System) Üretim Yürütme Sisteminin bir kısaltmasıdır. Bu, atölyedeki tüm aktiviteleri kontrol eden kapsamlı bir sistemdir. Müşterilerden gelen çeşitli siparişlerle başlayarak, MİP sistemi, kilit programlar ve diğer planlama kaynakları ve daha sonra ürünleri en etkili, uygun maliyetli, uygun fiyatlı ve kaliteli şekilde oluşturmak.

Üretim yönetimi, mevcut firma sistemindeki malzemeleri, insan kaynaklarını, takım tezgahı kaynaklarını en uygun şekilde değerlendirip istenen ürünü istenilen zamanda ve maliyette üretmek demektir. Üretim yönetimi için gerekli görülen hammaddeler farklı kaynaklardan farklı fiyatlardan satın alınmalı, her ürün ayrı ayrı işlenmeli ve işlenen malzeme istenen miktarda hazırlanmalıdır. Bunu başarmak için gereken her şey makine – ekipman ve insan sermayesidir (emek).

Üretim yönetiminin amaçları; Hizmet üretme sürecinde gereksiz atıklardan kaçınmak, basit ancak mükemmel bir şekilde mevcut değerleri sunarak şirket karlılığını artırmak. Bu noktada, Prowmes ile şirket, ilk kurulum maliyeti olmadan bir üretim yönetim sistemi sahip olarak, her yerden takip ve raporlamanın avantajlarından ve özelliklerinden faydalanabilecek.

Üretimden Veri Toplama Nedir?

İşletmenizi yürütmek için kullandığınız, kurumsal kaynak planlaması (ERP) ve üretim yürütme sistemi (MES) de dahil olmak üzere, yazılım, üretim sitelerinden toplanan üretim verilerine dayanmaktadır. Çoğu durumda, bu veriler elle toplanır ve sisteme birisi tarafından girilir.

Elde toplanan verilerle ilgili üç yaygın sorun mükemmellik, yanlışlık ve gecikmedir. Üretimden toplanan ham verilerin sonraki tüm üretim raporlarının temeli olduğu ve önemli kararların bu rapora dayanmış olduğu göz önünde olduğun da, ilk veriyi toplamasıyla ile herhangi bir sorun işinizi olumsuz yönde etkileyebilecek dalgalı etkileri tetikleyebilir.

Üretimden veri toplanması, fabrika için çok önemli ve hatasız bir gerekliliktir. Bu nedenle, üretimden veri toplama sürecinin otomatik hale getirilmesi ve hatasız hale getirilmesi işletmeler için büyük faydalar sağlamaktadır.

Mom Sistemi

Üretim yönetimi, performans analizi, kalite, uyumluluk ve insan makine arayüzü (HMI) gibi birçok mom yazılımı türü var. Üretim yönetim yazılımıyla, işi ve siparişi, işçisi ve malzemesi, makine durumunu ile ürün gönderisi durumunda gerçek vakitli bilgi sunar. Performans analiziyle yazılımı, durum ölçütlerini, makinedeki geçmiş analizi, satır, tesis ve şirket düzeyinde görüntüler.

Kalite ve uygunluk yazılımı, operasyonel süreçler ve prosedürler için standartlara ve özelliklere uyumu arttırmak için kullanılır. HMI yazılımı, operatörlerin endüstriyel makineleri yönetmelerini ve bilgisayar tabanlı bir arayüz kullanarak kontrol işlemlerini yönetmelerini sağlayan bir üretim işlem yönetimi yazılımıdır.