MAS Temel Set Akış Senaryosu

MAS TEMEL SET AKIŞ SENARYOSU

 1. Veri toplama yöntemleri
 2. Gerçekleşen üretim bilgileri, Makina sinyali, operatör beyanı veya etiket hareketleri ile toplanır 1.1. Sensor veya role çıkışlarının sahaya yerleştirilen PLC üzerinde işlenmesi 
  1. Sıcaklık, basınç, enerji, titreşim gibi analog verilerin toplanması ek proje olarak ele alınır.
  2. Makina Kontrol ünite veya Plc ekipmanları üzerinden veri toplama
  3. Ürün/kasa etiketi basarak veya okutarak veri toplama
  4. Operatör panel üzerinden manuel üretim veri girişi
 3. Üretim planının yüklenmesi
  1. Üretim emirleri ERP sistemi üzerinden MAS’a yüklenir.
  2. Üretim emri bilgilerinde; Ürün kod, operasyon, makina kod, üretim miktar, bir süre, çarpan, teslim tarih, sıradaki operasyon olmalıdır
  3. Üretim emirleri bakiye ve statü kontrolü yapılarak operator paneline taşınır.
  4. Operatör panelindeki iş sırası makina ve teslim tarihi bilgileri baz alınarak belirlenir.
  5. Doğru bilgi için Operatörler doğru işlemlerini doğru zamanda, başlatılmalıdır. 
 4. Akış senaryosu
  1. Operatör, görsel ve kolay kullanımlı standart operator paneli üzerinden işlemlerini gerçekleştirir.
  2. Gerçekleştirilecek üretim ile ilgili makina seçilir
  3. Personel yetki kontolü sisteme giriş yapar.   
  4. İş emri seçilir
  5. ERP entegrasyonu ile reçete bilgileri yüklenir.
  6. İş başlatılır. 
  7. Ayar duruşu başlatılır, ayar işlemleri tamamlandıktan sonra Manuel sonlandırılır.
  8. Toplanan bilgiler ile anlık üretim miktar ve çalışma süre takibi yapılır, performans hesaplanır.
  9. Duruşlar takip edilir
   • Takip edilen sinyalin kesilmesi ile duruşlar otomatik olarak algılanır, sebepleri manuel girilir.
   • Belirsiz duruş tanım toleransına göre duruşlar sistem tarafından başlatılır ve bitirilir. ,
   • Üretim sonlandırma sırasında tanımlı sürenin üzerindeki belirsiz duruşlar değiştirilir
  10. 3.10. Hurda kayıtları manuel atılır, 
   • Üretilen ürün bazında hurda miktar ve sebepleri kaydedilir.
   • Kullanılan bileşen hurdaları için hurda miktar ve sebepleri kaydedilebilir.
  11. 3.11. Çağrı takibi yapılır  (arıza, kalite, depo, forklift)
   • Operatör tarafından çağrı kaydı açılır.
   • Bakım veya sorumlu personel tarafından gerçek zamanlı müdahale başlatılır, bitirilir
  12. 3.12. Yardımcı fonksiyonlar kullanılır.
   • Dokümanlar yüklenir ve izlenir.
   • Seçilecek 2 dizayn için üretim veya hurda etiketi basılır.
  13. 3.13. İş sonlandırılır. Üretim bilgileri operatöre iletilir, manuel düzeltme imkanı verilir.
   • Vardiya değiştirilir, iş değiştirilir veya sonlandırılır
  14. Alarm ve mesajlar yönetilir; bakiye tamamlanma, verim, duruş süre aşımı. . .
  15. Üretim süreci ve toplanan verileri sistem veya Bulut üzerinden raporlanır.
  16. Toplanan kayıtlar ERP sistemine aktarılmak üzere onay havuzuna kaydedilir.
  17. Üretim bildirim, bom geri bildirim, hurda bildirim, duruş bildirim, etiket bildirim

 

MAS PLUS Demo Talebi Telefon 0 232 489 00 60
Bizimle İletişime Geçin ! Sizi yerinizde ziyaret edelim. İşletmenize en uygun çözümü sunalım.

  Kişisel verilerimin bana özel hizmetler oluşturulması için pazarlama faaliyetlerinde kullanılmasına ve iletişim bilgilerime elektronik ileti gönderilmesine onay veriyorum.
  <a href="https://www.masplus.com.tr/kvkk-aydinlatma-metni/">KVKK Aydınlatma Metni</a>'ni okudum, kabul ediyorum.