MAS Sistemini Kimler Kullanır

MAS Sistemini Kimler Kullanır

MAS modüler olarak tasarlanmış bir mimariye sahiptir. Sistem teknoloji alanlarının tamamında kısmi veya direk olarak kullanılabilecek bir yapıdarır. Tepeden bakıldığında, raporlama modülü, bildirim modülü gibi modüller teknoloji kullanıcısı her türlü şirktette devreye alınabileceği gibi, talep edildiği takdirde proje bazlı çalışmalarda yapılabilir. Bu çalışmalar, mevcut yapının buluta taşınması gibi altyapı projelerini kapsayabileceği gibi, ihitiyaca yönelik ar-ge çalışmalarınıda içerebilir (Örn. Arttırılmış gerçeklik projeleri). “Dijital dünyanın kaynaklarının verimli bir şekilde kullanımının sağlanması” bu projenin başlıca hedefidir.

 

Temele inildiğinde ise, MAS Sistemi’nin odağında sektör ve boyut bağımsız üretim yapan firmalar bulunur. Kurumların mevcut yapı, kaynak ve ihtiyaçlarına göre, belirtilen modüler yapı ve ekosistem içerisinden etkin biçimde kullanılabilecek ve maliyet ve rekabet avantajı yaratacak çözüm ve hizmetler projelendirilir. Amaç, üretim süreçlerinin uçtan uca dijital bir şekilde takibinin sağlanması, bu sayede günlük hayatta oluşan kayıpların önüne geçilerek, verinin kesinliği sağlanması ve verimliliğin arttırılmasıdır. Bilgiye anlık olarak erişilebilir, üretim süreçleri uçtan uca izlenebilir, hangi makinanın çalıştığı, nerede ne zaman neyin üretildiği, bu üretimin verimi belirlenir. Üretimdeki darboğazların saptanması sağlanır. Anında müdahale ile, kayıplar azaltılır veya oluşmadan önlenir. Oluşturulacak olan alt yapı ile, üretimdeki verimliliğin arttırılması, artan rekabet koşulları, azalan kar marjları ve zorlu Pazar koşlları içerisinde firmaların bir kurulu kapasiteleri ile, ekstra bir makina veya kaynak yatırımı yapmaksızın, kayıpların önüne geçerek üretim kapasitesinin arttırılması hedeflenir. Bu seyede, kurum içerisinde doğru bilginin paylaşımı sağlanır, kurumsal bir bilgi birikimi, hafıza ve olgunluk oluşur. Paralelinde ise raporlama, izleme, planlama gibi süreçlerede katkı sağlanarak, paydaşların uzmanlık alanlarına konsantre olmaları sağlanır. Üretim süreçlerinde tekrarlanar prosedürlerin eliminasyonu sağlanır, süreçler otomatik bir hale gelir. Karar destek mekanizmalarına katkı sağlar, sürdürülebilirlik ve sürekli iyileştirmenin önü açılır.

MAS PLUS Demo Talebi Telefon 0 232 489 00 60
Bizimle İletişime Geçin ! Sizi yerinizde ziyaret edelim. İşletmenize en uygun çözümü sunalım.

    Kişisel verilerimin bana özel hizmetler oluşturulması için pazarlama faaliyetlerinde kullanılmasına ve iletişim bilgilerime elektronik ileti gönderilmesine onay veriyorum.
    <a href="https://www.masplus.com.tr/kvkk-aydinlatma-metni/">KVKK Aydınlatma Metni</a>'ni okudum, kabul ediyorum.