masplus
Ücretsiz Deneyin

Depo Çözümleri Entegrasyonları: Akıllı Depolardan Maksimum Verim Alın!

masplus

Depo yönetimi, ürünlerin doğru zamanda doğru yerde bulunmasını sağlayarak iş süreçlerini optimize eden kritik bir süreçtir. Bu optimizasyonun gerçekleşmesinde akıllı depo çözümleri büyük bir rol oynamaktadır. Akıllı Depolama Nedir? Akıllı depolama, ürünlerin fiziksel olarak depolandığı alanın, bilgi teknolojisi sistemleri ile entegre edilerek, otomatikleştirilmiş ve optimize edilmiş bir şekilde yönetilmesidir. Bu sistemler, depolama alanını en etkili […]

Toyota Üretim Sistemi Toyota Felsefesi

mas plus kapak

Toyota üretim sistemi (TPS) araç üreticileri ve diğer üretim tesisleri arasında da Dünya çapında bir üne sahip olmuştur. TPS, sistemlerden muda’ların (gereksiz kaynak kullanımları) yok edilmesi ve sonuç olarak verimliliğin artırılması anlamına gelmektedir. Temel hedef, kaynakların tümünün üretim hattına doğru yönlendirilmesi ile yüksek kaliteli ürünlerin müşteriye ulaşmasını sağlamaktır. Tam zamanında üretim felsefesi, TPS´in temel bileşenlerinden […]

Yalın yönetim ile değer yaratan işletme

mas plus kapak

Klasik üretim sistemlerinin, günümüz karmaşık yönetim sorunlarını çözmesi ve rekabet koşullarına uyum sağlaması oldukça güçleşmiştir. Pazara ve organizasyonumuza bambaşka bir açıdan bakabilmek ve değişen koşullara ayak uydurabilmek hayati önem kazanmıştır. Yalın düşünce ile değer yaratan işletme fikri modern iş dünyanın yeni gereksinimlerinden doğmuştur. Yalın üretim, doğru zaman da, doğru yerde, doğru malzemeleri, doğru miktarda ve […]

Üretim Yönetim Metodolojisi

mas plus kapak

Günümüzde globalleşen iş dünyamız beraberinde rekabet, değişim ve tatmin edilmesi güç bir müşteri profili getirmiştir. Yirminci yüzyılın son çeyreğinden itibaren merkezde üretici firmaların olduğu, yüksek marj ve lokal avantajlarla çalışan işletmelerin devri kapanmıştır. Yeni patron artık müşteridir. Ne üretirsem satarım, maliyetim artarsa fiyatları yükseltirim, gecikirsem müşteri bekler anlayışına artık yer yoktur. Hız ve değişim her […]

Dijital Yalın – 3

mas plus kapak

Bir önceki buluşmamızda, mobil teknolojilerin ve sosyal medya kullanımının artması ile beklentileri yüksek, hızlı tedarik edip çabuk tüketen bir müşteri profili ile karşı karşıya olduğumuzu vurgulamıştık. Ek olarak sanayileşmiş ülkelerin ucuz dış kaynak kullanımı yerine yüksek teknolojili üretim tesislerinde katma değerli ürün üretimine odaklandıklarından bahsettik. Bu gelişmeler sonucu hayatımıza kişiselleştirilmiş seri üretim ve akıllı fabrika […]

Dijital yalın – 4

mas plus kapak

Daha verimli ve karlı bir organizasyona dönüşmek hepimiz için mümkündür. Üretim ve tedarik zinciri dahil olma üzere katma değer zincirindeki her aşamasının dijitalleşmesi, makina-insan-altyapı etkileşiminin sağlanması, akıllı üretim sistemleri, kararını kendi alan hücreler, şüphesiz radikal performans artışları sağlayacak yeni fırsatlar yaratacaktır. Ancak, bütünsel değer akışını göz önüne almayan, niçin dijitalleştiğimizi tanımlamadan kurulan sistemlerde başarısızlık riski […]

Japon Üretim felsefesi ve Deming

mas plus kapak

Günümüzde Japonlar kalite-üretim-tasarım konularında dünya ekolü ise bunda Deming’in payı büyüktür. 1950’de Japon Bilim adamları ve Mühendisler Birliği JUSE, Deming‘i bir dizi konferans için Japonya‘ya davet etti. Deming’i anladılar ve Amerika’nın aksine felsefesine sahip çıktılar. Kalitenin sadece denetimle değil üretimdeki her bireyin onu amaç edinmesiyle gerçekleşeceğini benimsedi ve yönetim tarzlarını kökten değiştirdiler. Kalite, üretim artışı […]

Altı sigma ile mükemmellik arayışı

mas plus kapak

İş dünyası Altı Sigmayı genellikle mühendis ve istatistikçiler tarafından prosesleri iyileştirmek için kullanılan teknik bir yöntem olarak tanımlar. Altı Sigma bu sığ tanımın ötesinde müşteri ihtiyaçlarını kusursuza yakın oranda (3.4/milyon) karşılama hedefidir. Maliyetlerde azalma, üretkenlikte artış, müşteri tatmininde artış, döngü-süresinde kısalma ve hata oranında azalma gibi hedefleri vardır. Altı sigma organizasyonun kendini sürekli yenileyebilmesi için […]

Dijital Yalın – 2

mas plus kapak

Endüstri 4.0 maalesef bize tanımlı veya sihirli bir çözüm sunmuyor. Önümüze çıkacak engellerin başında, yüksek yatırım maliyeti, yatırımın geri dönüş belirsizliği, yetkin işgücü temini, mevcut altyapı kısıtları, entelektüel birikim ve vizyon eksikliği gelmektedir. Organizasyonların atacağı ilk adım dijital dönüşüm kültürünü oluşturmak ardından strateji ve yol haritalarımızı belirlemek ve gerekli kaynakları sağlamak olmalıdır. Akıllı robotlar, Iot […]

Dijital yalın – 1

mas plus kapak

Günümüzde hepimizin konuştuğu Endüstri 4.0 ve beraberinde getirdiği değişim dinamiklerini anlamak için öncelikle son 20 yılda yaşanan makro değişime odaklanmamız gerekli. Mobil teknolojiler ve sosyal medya kullanımı, bireysel hayatımızı, toplumsal ilişkileri ve tüketim alışkanlıklarımızı kökten değiştirmiştir. Beklentileri yüksek, bilgiye her noktadan hızlı ulaşabilen, hızlı tedarik edip, çabuk tüketen müşteri profili gelişmiştir. Sanayi toplumları arasındaki rekabet […]