masplus
Ücretsiz Deneyin

Japon Üretim felsefesi ve Deming

 1. Ana Sayfa
 2. MAS+ Akademi İçerik
 3. Japon Üretim felsefesi ve Deming

Japon Üretim felsefesi ve Deming

Günümüzde Japonlar kalite-üretim-tasarım konularında dünya ekolü ise bunda Deming’in payı büyüktür. 1950’de Japon Bilim adamları ve Mühendisler Birliği JUSE, Deming‘i bir dizi konferans için Japonya‘ya davet etti. Deming’i anladılar ve Amerika’nın aksine felsefesine sahip çıktılar. Kalitenin sadece denetimle değil üretimdeki her bireyin onu amaç edinmesiyle gerçekleşeceğini benimsedi ve yönetim tarzlarını kökten değiştirdiler.

Kalite, üretim artışı ve standartlarının yükselmesini beraberinde getirdi, sürekli iyileştirme prensibi ise başarının getireceği rehaveti önledi. Deming Amerika‘da MBA eğitiminde öğretilmeyenleri Japonlara öğreterek yöneticilerin görüş açısını genişletti.

Amerikan firmaları 2.Dünya savaşının ardından tartışmasız liderliklerini yitirmeye başladıkça, bir şeylerin ters gittiğini anladı ve üretim yönetim sistemlerini sorgulamaya başladılar. Deming sisteminde başlangıç noktasında size öğretilen her şey, tecrübelerinizle elde ettiğiniz tüm bilgiler, mevcut sistemin tamamı sorgulanmalıdır! Çünkü çoğu değişecektir. Bulduğunuz yeni çözümlere de fazla güvenmeyin ömrü kısa olacaktır.

Kalitenin bir maliyeti vardır.

%1 hatalı ürün çıkaran bir tesis de hatalı ürün ayıran mekanizmalar vardır. Kabul edilemez ürünler yeniden işlenmek için üretim hattına geri gönderilir, bu işleme sermaye, işgücü, hammadde harcanır. Tedarikçiden ucuza/kalitesiz alınan hammaddeler tesisten pahalı ürün olarak çıkabilir. Hatalı ürünler müşteriye ulaştıkça maliyeti artar. Hoşnut olmayan bir müşterinin kaça mal olduğunu kimse bilemez.

Kalite nerede geliştirilir?

İşçiler, tesis düzenleme, tasarım, kontrol limitlerinin tayini, tedarikçi seçimi ve proses yönetimi konularında yetkili değildirler. Kalite konularının %90’ına karar veremezler. İşçiler sistemi değiştiremezler, o halde ürünlerdeki hatalar için onları niçin suçluyoruz? Yönetim, kalite ve üretimin gelişmesi yönünde sistemi değiştirir, işçilere bu onuru tattırır. Toyota işçileri yılda ortalama 33 öneride bulunmaktadır, bunların %90’ı bir ay içerisinde uygulanmaktadır.

Özetle kaliteyi yönetim kurulundan atölyeye indirin. Müşteriyi üretim hattına katın. Deming düşüncesinin en çarpıcı yönü, kalite artışı ile maliyetlerin azalıp, verimliliğin artacağıdır. Neden üretkenlik ve maliyetler daha iyi kaliteyle birlikte iyileşir? Cevap daha az düzeltmedir. Hatalar pahalıdır, kalitesiz ürün üretmek pahalıya mal olur.

Bir araba güvenle 160 km/saat hız yapabiliyorsa 220 km/saat hız yapmak için gaza basmak, yakıt veya sürücü değiştirmek sonuç vermez. Motor, fren, süspansiyon gibi parçalar elden geçirilmelidir. Bir tesisin çıktısını artırmak için de karlılık, kalite, ciro, yeni mamul ne ile ölçülürse ölçülsün bütün firma dinamikleri değiştirilmelidir. İşçiler sistemi değiştirme yetkisine sahip değildirler.

Genel inanış bazıları kazanırken bazılarının kaybettiğidir. Deming felsefesine göre ise herkes kazanabilir. Yönetim gelenekleri yıkmak için cesarete sahip olmalıdır. Yönetim bu değişimin gerek ve ihtiyacını açıklayarak herkesi projeye dahil etmelidir. İş patron için değil müşteri içindir. Mevcut yönetim teknikleri dikiz aynasına bakarak araba kullanmaya benzer. Nerede olduğunuzu görür ama gittiğiniz yönü göremeyebilirsiniz.

Deming‘e göre çoğu yöneticinin kar‘a bakışı geçmişe dönüktür. Maliyet kısma, kalite sınırlama ve yüksek stok tutma yaygındır. Bunun kaçınılmaz sonucu ise müşteri güveninin yitirilmesi, kar ve pazar payının azalmasıdır.  Kar’ı hoşnut müşteriler değil sadık müşteriler sağlar. Müşteri sadakati, kalite, üretim artışı, tatmin edici işgücü, birbiri ile bağlantılı ve genel kanının aksine aynı yönde artar. Kar merkezi yöneticileri sadece kendi bölümleri ile ilgilenmemelidir. Bir firmanın kar’ı bireylerin sağladığı karların toplamı değildir.

Bir firmanın tüm birimleri her an birbiri ile ilişki halindedir. Bu düşünce mutsuz çalışanlar ve rakamlara bakıp mutlu olan yöneticiler doğurur. Bölümler ve insanlar arası iş birliği rekabetin, kalıplaşmış mantığının alternatifidir. Her bölüm diğerlerinin ihtiyaçlarını, onlara neler sağlayabileceklerini bilmelidirler. Kalite kontrol çemberi denilen şey budur. Kalite ve maliyet birbirlerine karşıtı, birbirleri için feda edilebilecek şeyler değildirler. Aynı yönde geliştirilebilir.

Deming’in 14 ünlü maddesi

demingin 14 unlu maddesi

 1. Servis ve üretimde sürekli bir iyileşme sağlayın. Bu maliyetlerde sürekli bir düşüş getirecektir.
 2. Japonya tarafından yaratılan yeni bir çağdayız. Bu felsefeye uyum sağlayın, değişim için liderliği ele alın. Kontrole dayalı kalite anlayışını bırakıp, kaliteyi üretimde ilk elde sağlayın.
 3. Kalite için kütle kontrolünden vazgeçip, ürün için kaliteyi en başta belirleyin ki denetime gerek kalmasın. Denetim bitmiş ürünlerin müşteriye gitmesini önler ancak hataların maliyeti müşteriye geçer. Kaliteyi geliştirmek için denetime bel bağlamaktan vazgeçmeliyiz. Onun yerine tüm firmayı geliştirmenin yaşam biçimi haline geleceği bir düzen için adımlar atmalıyız.
 4. Minimum fiyat odaklılığı bırakıp, sadakat ve güvene dayalı uzun dönemli tedarik ilişkileri kurun.
 5. Kalite ve üretkenliği artırmak için üretim ve hizmet sistemini sürekli geliştir ve maliyetleri azaltın.
 6. Eğitimi iş üstünde sağlayın.
 7. Çalışanlara liderlik edin. Liderlik ve yardım ile insanlar, makine ve teçhizatlar daha iyi çalışacaktır.
 8. Korkulardan uzaklaşın böylece işletme daha verimli çalışır. Neşeli bir çalışma ortamı, yaratıcılık ve ekip alışması kalitede başarının temel bileşenleridir.
 9. Departman, yönetim ve çalışanlar arasındaki bariyerleri kaldırın. Böylece satış, üretim, kalite, ürün, tasarım konularında karşılaşılan problemleri çözebilirsiniz.
 10. Üretim üzerindeki ağır hedef, slogan ve rakamları kaldırın. Sıfır hata ve verimlilik üzerine gidin. Atölye iş standartlarını, sayısal yönetim anlayışını ve nesne odaklı yönetimi liderlik ile değiştirin.
 11. İş standartlarını yok edin, hepsi geliştirilebilir. Hedefe, sayılara, sayısal amaçlara dayalı yönetimden vazgeçin ve liderliği ele geçirin.
 12. Denetçilerin sorumluluklarını kalite rakamlarına dayalı olmaktan kurtarın. İşçilik haklarını kısıtlayan engelleri kaldırın.
 13. Etkili bir öğretim ve kendini geliştirme programı başlatın.
 14. Firmada herkesi dönüşümü sağlamak için çalışmaya sevk edin Değişim herkesin işidir.

Deming çalışanların yaptıkları işlerle gurur duydukları bir çalışma ortamı ister, bu konudaki engelleri aşağıdaki gibi tanımlar;

 • Zaman, kaynak, bilgi gibi başarı araçları olmadan belirlenen amaçlar
 • Patronların keyfi kararları, kriter belirleyen bekleyişlerin olmaması
 • Belirgin amaç ve hedeflerin yokluğu veya gerçek dışı amaçlar ve hedefler
 • Katılımın nasıl değerlendirileceğinin açık olmaması
 • Uygun bilgi yetersizliği, talimat eksikliği
 • Firma içerisinde farklı çalışma amaçları, ilkelerin farklı uygulanması
 • Aşırı grupçu yönetim, firma ve sendikanın düşmanca ilişkileri
 • Personelin hiyerarşik kurum tarafından değerlendirilmemesi
 • İletişim eksikliği, zayıf eğitim
 • Kısa dönem hedeflerinin uzun dönemle çakışması
 • Kurum düzeyinde korku veya son tarih endişesi, kırmızı bantlar