Endüstri 4.0 Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Üretim Organizasyonları Dijital Teknolojilerden yararlanarak değer akışları ve iş modelleri yeniden yapılandırmaktadır.

 1. Sanayi Devrimi; Buhar gücünün kullanımı ve insan gücü ile yapılan işler için yeni mekanik tezgahların icat edilmesi ile başlayan süreci kapsar.
 1. Sanayi Devrimi; Seri üretim hatlarının, Henry Ford üretim bandının ortaya çıktığı, elektriğin seri üretime tanıtıldığı dönemdir.
 2. Sanayi Devrimi’nde ise 1970’lerde üretim hat ve sistemlerinde bilgi teknolojilerinin kullanımının gelişmesi ile üretim otomatikleştirilmiştir.

Devam etmekte olan 4. Sanayi Devrimi ise Makine ve insan arasından iletişimi ön plana çıkartmakta, bilişim teknolojileri ile endüstriyel üretimi ortak bir platformda birleştirmektedir. Cihazlar internete bağlanıyor, veriler bulutta toplanıp işleniyor. Makine ve sistemlerinin haberleştiği, verilerin bilgiye dönüştüğü, üretim sistemlerinin kendi kararlarını otonom olarak verdikleri yeni bir dünyaya hazır olmalıyız. Bu paradigma değişimi, iş modellerimizi ve değer tanımlarımızı etkileyecek ekonomik ve sosyal dönüşümlere sebep olacaktır.

Endüstri 4.0 ve Paradigma Değişikliği

 • İş Modellerinde Değişim

 • Değer zinci üretimden Hizmete Kayıyor

 • Üretimden Hizmete Dönüş

 • Kullandığın kadar öde modelleri ile ticaret

 • Cihaz ve Sensör Verileri Buluta taşınıyor

 • Yapay Zeka Çözümleri Günlük Hayatta

 • Sosyal Medya Devrimi

 • Dünyadaki Bol Para Dönemi Sona Erdi, Kârlılık için verimli ve esnek olmalıyız

Endüstri 4.0 ile birlikte akıllı fabrikalardan fazlasına hazır olun

"Verimli-Çevik-Yenilikçi"
 • Teknolojideki Hızlı İlerleme

 • Müşteri Beklentilerindeki Artık

 • Kısalan Tasarım Süreleri ve Ticari Ömür

 • Kişiselleştirilmiş Üretim

 • Parti Üretiminden Yalın Üretime Geçiş

 • Artan Paydaş İş Birliği

 • Artan Personel Maliyetleri

 • X Kuşağı Ardından Y ve Z Kuşakları Geldi

Dijital Dönüşüm ve Endüstri 4.0

Dijitalleşme ve Endüstri 4.0 iç içe geçmiş iki farklı kavram olma özelliği barındırır.

Endüstri 4.0; Entegre sistemler, simülasyonlar gibi pek çok kavramı kendi içinde barındırır.

Fakat Endüstri 4.0 ile dijitalleşme de evrim geçirerek daha farklı anlamlar kazanmış durumdadır. Dijitalleşmenin kelime olarak anlamı sayısallaştırmadır. Dijitalleşme ve Endüstri 4.0 birbirini tamamlayan iki farklı kavramdır.

Endüstri 4.0 kavramları;

 • Nesnelerin interneti,
 • Simülasyonlar,
 • Eklemeli Üretim,
 • Siber Güvenlik,
 • Entegre sistemler,
 • Artırılmış Gerçeklik,
 • Bulut bilişim,
 • Devasa Veriler,
 • Siber-Fiziksel Sistemler

ve bu sistemleri birbirine bağlayan ağ yapısı denebilir. Tüm bu süreçlerle birlikte üretim yöntemlerinizi yeniliyor, iş modellerinizin ve iş süreçlerimizin gelişmesini sağlıyoruz.

Herhangi bir ihtiyacı gidermekten uzak yahut iş problemine odaklanıp çözüm sağlamayan teknolojiler varlığını muhafaza edemiyor. Bundan dolayı iş ihtiyaçlarınızın belirlenerek, devamındaki teknoloji aşamasına geçilmesi hayati önem taşıyor.

MAS PLUS Demo Talebi Telefon 0 232 489 00 60
Bizimle İletişime Geçin ! Sizi yerinizde ziyaret edelim. İşletmenize en uygun çözümü sunalım.

  Kişisel verilerimin bana özel hizmetler oluşturulması için pazarlama faaliyetlerinde kullanılmasına ve iletişim bilgilerime elektronik ileti gönderilmesine onay veriyorum.
  <a href="https://www.masplus.com.tr/kvkk-aydinlatma-metni/">KVKK Aydınlatma Metni</a>'ni okudum, kabul ediyorum.