masplus
Ücretsiz Deneyin

Dijital Fabrika Nedir?

  1. Ana Sayfa
  2. Medya
  3. Dijital Fabrika Nedir?
Dijital Fabrika Nedir?

Dijital Fabrika Nedir?

Sanayi ile birlikte bir bağ olarak görülen dijital dönüşüm ve değişim bütün sektörlerin en önemli yatırımları arasında yer almaktadır. Fiziksel ve teknolojik anlamda hem iş gücü hem de üretim kapasitesi artırma hususunda birçok gelişmiş ve gelişen ülkelerin ekonomik kalkınma projeleri arasında yer almaktadır.

Üretici firmalar, üretim maliyetleri, daha az iş gücü maliyeti, hızlı üretim kapasitesi ve verimliliği, teknolojik alt yapı ve malzemeleri gibi birçok alanda yatırım yapma hususunda bu kalemleri göz ardı etmemektedir. Sanayi, birçok teknolojik alt yapı sistemlerini dönüşüme hazırladı. Dijital dönüşümü, ülkelerin ekonomik kalkınmaları için daha fazla üretim, az maliyet, yeni dijital fabrikalar ile atılımlar gerçekleştirmeyi sağladı.

Dijital fabrika ile makineleşme ve seri üretim hızı ve kapasitesi, gelecek yatırımların ve ekonomiye katkısı, şirketlerin dijitalleşme yolunda hedefleri, vizyon ve misyonu belirlemesinde önemli hususlar arasında yer almaktadır.

Dijital Fabrika Nedir?
Dijital Fabrika Nedir?

Akıllı ve Hızlı Dijital Teknolojiler 

Dijitalleşme adımları arasında sanayi devrimi ve yeni nesil teknolojiler olarak gösterilen, endüstri 4.0 ile fabrikaları akıllı hale dönüştürmektedir. Sadece elektronik alanlar değil birçok alanda üretimi daha işlevsel, hızlı ve verimli üretime çeviren bir endüstri 4.0 teknolojisi olma yolunda büyük başarılar sağlamaktadır. Ekonomik kalkınma planları ile üretim süreci içerisinde olan bütün fabrikaların teknolojik bütün alt yapılarını yapay zeka ve programları ile desteklenmesi ile insan üstü teknolojik cihazlar ile daha hızlı ve üretim kapasitesinin üst seviyelere taşınmasını sağladılar. Endüstri 4.0 teknolojisi ile ekonomiye ve sektörde ki bütün paydaşlara değer katan, insan gücü üstünde daha yetenekli ağı ile bilgi akışı ve iletişim alanında yeni üst düzey araştırmalar yapılmaktadır.

Ayrıca bkz: Endüstri 4.0 Nedir?

Günümüzün en önemli  gelişen teknolojisinde kendine hızlı bir şekilde uyum sağlayan, gelişime açık olan ülkelerde üretim ve ihracat artmasına, sürekliliği, devamlılığı ve sürdürebilir üretim politikasına hakim fabrikaların dönüşümünü ve gelişimini sağlamaktadır.

Dijital fabrika, teknoloji alt yapı argümanları ile bir dijital üretim ve evrim olarak gösterilmektedir. İnsan gücü yerine üretim aşamasında yapay zekalar ile daha akıllı ürün ve hizmetler üretilmesine olanak sağlamaktadır. Temel alt yapısında sektörde kendine pay alma, üretim kapasitesi ile farklı ülke veya ülkeler ile ihracat hacmini ve sayısını artırma hususunda önemli eylem planları arasında yer almaktadır.

Geleceğe Yön Veren Teknoloji 

Akıllı fabrikalar sayesinde birçok şirket iç organizasyonu ve finansal tablolarında endüstri 4.0 teknolojisinin verimliliği, motivasyonu, üretim hacmi, nakit akışları ve maliyetler gibi sektörde ne yönlü etkisi ve aktif rol oynadığını görmektedir. Bu sistemin ve teknolojinin en önemli özellikleri arasında bütün alt yapı ve bilimsel olarak yapılan araştırmalar, deneyler ve üretim alanında ki ihtiyaç duyulan argümanları doğrudan etkileşim içerisinde bulunmaktadırlar.

Dijital fabrika ayrıca bir dönüşüm teknolojisidir. Şirketlerin ve bünyesinde ki bütün fabrikaların üretimden şirket içi organizasyonuna kadar ve diğer sektörde ki paydaşlarına doğrudan veya dolaylı olarak etki unsuru yaratmaktadır.

Dijital Dönüşüm 

Endüstri 4.0 teknolojik alt yapısı ve ileri seviyede ki yapay zeka programları ile akıllı fabrikaların ve ortak paydaşların müşterilere ürün ve hizmetlerini çok hızlı, kolay ve anlaşılır tedarik zincirleri, işlem hacmi ve üretim kapasitesi, müşteri memnuniyeti çerçevesinde en iyi hizmeti ayağına kadar ulaştırmaktadırlar. Bu güce sahip olan teknoloji kurum ve kuruluşlara belirli avantajları sunmaktadır.

Bu avantajlar;

  • Şirketler üretime geçebilme adına öncelikli olarak müşterilerin kişisel gereksinimlerini sunma,
  • Hızlı üretim sayesinde müşterilerine zaman konusunda büyük tasarruf sağlaması,
  • Yerinde ve doğru karar verme,
  • Yapay zekaları ve ileri teknolojiye sahip yazılımları ile daha sürekliliği ve sürdürülebilirliği olması,
  • Üretim kapasitelerinin artması ile müşteri ihtiyaçları doğrultusunda yeni ürün ve üretime yönelim olması,
  • Şirket çalışanlarına daha verimli ve düzenli bir yasam imkanı sağlar.