masplus
Ücretsiz Deneyin

Dijital Dönüşümün Sonucu: Dijital Fabrikalar

 1. Ana Sayfa
 2. Medya
 3. Dijital Dönüşümün Sonucu: Dijital Fabrikalar

Dijital Dönüşümün Sonucu: Dijital Fabrikalar

İlk sanayi devrimi (Endüstri 1.0) su ve buhar gücünü kullanmak suretiyle mekanik üretim sistemlerini ortaya çıkardı. İkinci sanayi devrimi (Endüstri 2.0) ile elektrik gücünü kullanmayı öğrenen insanoğlu, seri üretim ile tanıştı. Üçüncü sanayi devriminde (Endüstri 3.0) ise elektroniklerin kullanımı ve BT (Bilgi Teknolojileri)’nin gelişmesi ile üretimi daha da otomatik hale getirdi. Şimdi dördüncü sanayi devrimi yani Endüstri 4.0 yoğun şekilde konuşuluyor.

Endüstri 4.0’ın Yapısı Nasıldır?

Endüstri 4.0, teknoloji ve değer zinciri organizasyonu kavramlarının kolektif bir bütünüdür. Bu yapı dijital fabrika (akıllı fabrika) vizyonunun oluşmasına büyük katkı sağlamıştır. Endüstri 4.0 genel olarak 3 yapıdan oluşmaktadır:

 • Nesnelerin İnterneti
 • Hizmetlerin İnterneti
 • Siber ve Fiziksel Sistemler

dijital donusum dijital fabrikalar

Endüstri 4.0’ın Temel Kavramları Nelerdir?

Karşılıklı çalışabilirlik: Siber fiziksel sistemler (örn. montaj istasyonları, iş parçası taşıyıcıları ve ürünleri) ile nesnelerin interneti ve tüm hizmetlerin internet üzerinden yönetilmesi, insanların ve akıllı fabrikaların birbirleriyle iletişim kurması sağlanır.
Sanallaştırma: Bu yapı dijital fabrika kavramının sanal bir kopyasıdır. Sistem, alıcı verilerinin sanal tesis ve simülasyon modellerine bağlanması ile oluşur.
Özerk yönetim: Siber-Fiziksel sistemlerin dijital fabrikalar içinde kendi kararlarını kendi verebilme yeteneğidir.
Gerçek zamanlı işlem: Sistemin tüm verilerini toplama ve analiz etme yeteneğidir.
Hizmet oryantasyonu: Hizmetlerin interneti sayesinde siber-fiziksel sistemler, insanlar ve dijital fabrika servisleri sunulmaktadır.
Modülerlik: Bireysel modüller değişen gerekliliklere sahip olduğu için akıllı fabrikalara esnek adaptasyon sistemi sağlanır.

Sonuç olarak firmaların akıllı üretim/yönetim süreçlerine geçişlerinde ve bilgi işlem altyapılarının oluşturulmasında Endüstri 4.0 yaklaşımı dijital dönüşüm yolunda rehber niteliğindedir.

Dijital Fabrikalar 

Dijital fabrikaların evrimi yeni iş modellerinin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Dijital fabrikanın yarattığı yenilikçi ortam, eski ve yeni dünyada tedarik zinciri ve üretim operasyonlarını birleştirir. Endüstri 4.0 adı altında “Akıllı Fabrika”, “Dijital Fabrika”,  “Akıllı Üretim” ve “Geleceğin Fabrikası” terimlerinin tamamını, endüstriyel üretimin gelecekte nasıl görüneceğini, üretim süreçlerinde, tedarik zincirinden tedarikçiye ve lojistiğe, bir ürünün yaşam döngüsünün yönetimine kadar tüm şirket süreçlerinin  yeniden şekilleneceği işaret edilmektedir. Dijital Fabrikalar şunları içermektedir:

 1. Fabrika ve üretimin planlaması,
 2. Ürün geliştirme,
 3. Lojistik,
 4. Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP),
 5. Üretim yürütme sistemleri (MES),
 6. Kontrol teknolojileri,
 7. Sahada bireysel sensörler ve aktüatörler.

Ayrıca bkz: Dijital Fabrika Nedir?

Dijital Dönüşüm ile Değer Yaratma

Dijital Dönüşüm ile büyük bir değer yaratmada ana hedef, farklı uygulama alanlarını birleştirmek, birbiri ile entegre konseptler ile yeni iş modelleri oluşturmaktır.
Dijital Fabrika, yenilikçi çalışanlar için esnek ve dinamik bir ortam sunmaktadır. Dijital çözüm alanları müşterilerin son teknoloji uygulamalarını görmesiyle kendi dijital dönüşüm süreçleri için bir ilham ve çözüm kaynağı olacaktır.

Değer zincirini bir sonraki seviyeye taşıyacak bazı uygulama alanları şunlardır:

► Yalın üretim entegrasyonu,
► Ürün maliyet optimizasyonu,
► Ürün yaşam döngüsü,
► Kalite analitiği.

Dijital Dönüşümde Kritik Başarı Faktörleri Nelerdir?

 • Dijital bir şirket olmak için hem içeride hem dışarıda büyük bir dönüşüm sağlamak gerekir. Şirketlerin dijital çağda başarılı olmaları için bazı kilit kabiliyetlerini sağlamaları gerekir.
 • Dijital dönüşüm öncesinde iyi bir yol haritası oluşturulmalıdır.
 • Firma üst yönetimi, dijital dönüşüm süreçlerine önem vermeli ve destek olmalıdır.
 • Dijital strateji, şirketin kurumsal stratejisi ile stratejik amaçları arasında bütünlük olmalıdır.
 • Dijitalleştirilmiş ürün ve hizmetler müşteriye sunulmalı ve  faaliyetler yeniden yapılandırılmalıdır.
 • İç operasyon ve organizasyon arasında iş birliği dijital hale getirilmelidir.
 • İnsan kaynakları dijital dönüşüm ile ilgili eğitilmelidir.
 • Firma kültürü dijital dönüşüme uygun hale getirilmelidir.