Dijital Dönüşüm

Dijital Dönüşüm - MAS Plus Üretim Yönetim Sistemi

Dijital Dönüşüm Nedir?

Dijital dönüşüm; Firmalar için verimlilik artışı ve rekabet avantajı sağlarken Servis ve Satış Sonrası Süreç Yönetimi, Kaynak Yönetimi, Arz/Talep Eşleşmesi, Kalite Yönetimi gibi önemli fırsatları yakalamanızı sağlıyor.

Dijital Dönüşümü Kimler Kullanabilir?

Dijital dönüşüm geleceğe daha kolay ve hızlı uyum sağlayarak rakiplerden bir adım önce olmanızı sağlar. Yalnızca büyük şirketlerde değil, küçük ve orta çaplı işletmelerde de doğru uygulanmasıyla etkili sonuçlar ortaya koymaktadır.

Dijital Dönüşümün Sunduğu Avantajlar Nelerdir?

Dijital dönüşüm sağlamış olduğu kolaylıklar ile daha çok tercih edilmektedir. Teknolojinin gelişmesi ve yaşama dahil olması noktasında dijital dönüşüm büyük avantaj sağlamaktadır.  Dijitalleşmenin temelinde manuel ve kağıt, evrak ve dosya işlerinin sanal bir ortama aktarılması bulunmaktadır. Bu anlamda dijital dönüşüm ile kağıt, evrak, arşivleme ve dosya maliyetleri ortadan kaldırılmaktadır. Buna ek olarak;

 • Bilgilerin daha hızlı ve daha doğru kullanılmasını sağlamaktadır.
 • Zaman tasarrufu sağlarken iş yükünü azaltmaktadır.
 • Ticarette ivme ve hız kazanımı sağlamaktadır.
 • İşte verimliliğin maksimum düzeyde olmasını sağlamaktadır.
 • Arşiv taramalarında hata oranını minimum düzeye indirmektedir.
 • Hizmet sektöründe hızlı ve profesyonel hizmet sunumu imkanı sağlamaktadır.
 • Veri kaydının hızlı yapılmasını sağladığı gibi, verilere aynı hızla ulaşma imkanı da sağlamaktadır.
 • Kağıt kullanımını önlemesi ile ağaçların zorunlu kesilmesinin de önüne geçmektedir.

Dijital Dönüşümden Kimler ve Hangi Sektörler Faydalanabilir?

Teknolojinin gelişmesi ile insan yaşamına dair tüm ihtiyaçlara cevap vermeye yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Her geçen gün hız kazanan dijital dönüşüm ise zaman ve maliyet tasarrufu sağlamak isteyen tüm işletmeler tarafından kullanılabilmektedir. İşletmeler, dijital dönüşüme dahil olarak sektöründe daha etkili bir konuma sahip olabilmektedir. Zaman tasarrufu sağlamak daha verimli bir çalışma alanı oluşturmaktadır. Maliyet tasarrufu ile birlikte artan verimlilik ise kazanç sağlama noktasında istenilen büyümeyi sağlamaktadır.

Eğitim, imalat, ihracat, perakende, sağlık, hizmet sektörleri dijital dönüşüm ile gelişme sağlayabilmektedir. Hemen hemen bütün sektörler dijital dönüşüm uygulamasından faydalanabilirler. Çünkü, sektörlerin hızlı, güvenli,donanımlı bir biçimde daha kaliteli hizmeti daha çok kişiye ulaştırması dijital dönüşüm sayesinde mümkün olmaktadır.

Dijital Dönüşüm için Kritik Başarı Faktörleri

 • Dijital bir şirket olmak hem içeride hem dışarıda büyük bir dönüşüm anlamına gelir. Şirketlerin dijital çağda başarılı olabilmeleri için bazı kilit kabiliyetlerini geliştirmeleri gerekir.
 • Dijital dönüşüm öncesi iyi çıkarılmış bir yol haritası oluşturulmalıdır.
 • Firma üst yönetimi dijital dönüşüm sürecine önem vermeli, destek olmalıdır.
 • Dijital strateji, şirketin kurumsal stratejisi ve stratejik amaçlarıyla bütünleştirilmeli ve yeni iş modelleri geliştirilmelidir.
 • Dijitalleştirilmiş ürün ve hizmetler sunulmalı ve müşteriye yönelik faaliyetler yeniden yapılandırılmalıdır.
 • İç operasyonlar ve organizasyon içindeki iş birliği dijitalleştirilmelidir.
 • İnsan kaynakları konuyla ilgili eğitilmelidir.
 • Firma kültürü dijital dönüşüme uygun olmalıdır.

Dijital dönüşüm, iş takibi, planlanması gibi tüm süreçlerin, bilgi ve belgelerin dijital ortama taşınmasıdır. Bu dönüşüm sayesinde ise para ve zaman tasarrufu sağlanmaktadır. İş hayatında gelişmeleri yakalamak ve güncel kalabilmek için olmazsa olmaz niteliğindedir. Ödeme sistemleri, alış veriş, güvenlik, bankacılık gibi tüm hizmet sektörlerinde dijitalleşme söz konusu olmaktadır.

Dijital Dönüşüm - MAS Plus Üretim Yönetim Sistemi

Dijital Dönüşüm Kapsamında Olan Genel Ürünler

Dijital dönüşüm ile evrak, dosya ve kağıt dokümanlar tarihe karışmaktadır. Bu dokümanların tarihe karışması ile dijital dönüşüm kapsamında olan ürünler gündeme gelmektedir. Peki dijital dönüşüm kapsamında olan ürünler nelerdir?

 • E-posta: bürokratik iletişim sürecinde kullanılan dilekçe yerine geçmektedir. Dijital dilekçe de denilmektedir.
 • E-imza: Her yerde ve her alanda gerekli olan ıslak imzanın dijital versiyonu olarak dijital dönüşümde önemli bir yere sahiptir.
 • E-defter: Yevmiye defteri ve defteri kebir olan muhasebe defterlerinin dijital ortamda tutulması için geliştirilmiştir.
 • E-fatura ya da e-arşiv: Daha önce kağıda basılan faturaların dijital olarak oluşturulmuş olan dijital dönüşüm ürünüdür.
 • E-ticaret: Alış verişin makan kavramından bağımsız olarak sanal ortamda yapılmasını sağlayan bir süreçtir. Firmaların ürünlerini internet üzerinden daha fazla kişiye satabilmesini sağlamaktadır.
 • E-bilet: Yolculuk için gerekli olan biletin dijital olarak hazırlanmasıdır.

Dijital Dönüşüme Nasıl Geçilebilir?

Zaman ve rekabetin önem kazandığı günümüzde doğru adımlarla ilerlemek gerekmektedir. Rakipler ile aynı kulvarda yer almak ve sektörde başarılı olmak için dijital dönüşüm kapsamında olmak gerekmektedir. Peki, dijital dönüşüme nasıl dahil olunur?

Öncelikle dijital dönüşüm yasal zorunlulukları ve mevzuatları incelemek gerekmektedir. Dönüşüm kapsamında olunduğu noktalar belirlenmelidir. Bu mevzuat dışında olan işletmeler ise, kendilerine fayda sağlayacak diğer dijital dönüşüm alanlarını belirlemelidir. Mevzuat kapsamında olan ya da olmayan işletmenin profesyonel destek alması doğru olacaktır. Dönüşümün gerçekleştirilmesi de yine profesyonel ekip tarafından yapılmalıdır. Böylece dijital dönüşümün tüm avantajlarından faydalanarak, zaman ve maliyet tasarrufu ve kazanç sağlamak mümkün olacaktır.

MAS PLUS Demo Talebi Telefon 0 232 489 00 60
Bizimle İletişime Geçin ! Sizi yerinizde ziyaret edelim. İşletmenize en uygun çözümü sunalım.

  Kişisel verilerimin bana özel hizmetler oluşturulması için pazarlama faaliyetlerinde kullanılmasına ve iletişim bilgilerime elektronik ileti gönderilmesine onay veriyorum.
  <a href="https://www.masplus.com.tr/kvkk-aydinlatma-metni/">KVKK Aydınlatma Metni</a>'ni okudum, kabul ediyorum.