Çözüm Kütüphanesi Akış Senaryosu

MAS Çözüm Kütüphanesi Akış Senaryosu

 1. Veri toplama yöntemleri
  1. Gerçekleşen üretim bilgileri, Makina sinyali, operatör beyanı veya etiket hareketleri ile toplanır
  2. Sensor veya role çıkışlarının sahaya yerleştirilen PLC üzerinde işlenmesi 
  3. Sıcaklık, basınç, enerji, titreşim gibi analog verilerin toplanması, OPC tag üzerinden veri okuma
   • CNC makinalarda “M KODU” ile üretim verisi toplama
   • Makina Kontrol ünite veya Plc ekipmanları üzerinden veri toplama
   • RFID sistem entegrasyonu
   • Tartım, görüntü işleme, kalite kontrol sistemleri ile haberleşme
   • Ürün/kasa etiketi basarak veya okutarak veri toplama
   • Operatör panel üzerinden manuel üretim veri girişi
   • Üretim noktası ve toplanan sinyalin, birim üretim başına 1/n eşleşmesi
   • Üretim süreci için output üretilmesi
 2. Üretim planının yüklenmesi
  1.  Üretim emirleri ERP sistemi üzerinden MAS’a yüklenir.
  2.  Üretim emri bilgilerinde; Ürün kod, operasyon, makina kod, üretim miktar,
  3.  Bir süre, çarpan, teslim tarih, sıradaki operasyon, bom liste, ekipman, lokasyon olmalıdır
  4.  Üretim emirleri bakiye ve statü kontrolü yapılarak operator paneline taşınır.
  5.  Operatör panelindeki iş sırası makina ve teslim tarihi bilgileri baz alınarak belirlenir.
  6.  Doğru bilgi için Operatörler doğru işlemlerini doğru zamanda, başlatılmalıdır. 
  7.  Sonlu kapasite kontrol, akıllı depo ve PDKS sistemleri ile entegrasyon kurulabilir
 3. Akış senaryosu
  1.  Operatör, görsel ve kolay kullanımlı standart operator paneli üzerinden işlemlerini gerçekleştirir.
  2.  Gerçekleştirilecek üretim ile ilgili makina seçilir
  3.  Personel yetki kontrolü sisteme giriş yapar. Ekip ve vardiya tanıtılır. Çoklu personel ilişkileri yönetilebilir. Personel verimliliği ve çalışma saati içindeki dağılımı raporlanır. 
  4.  İş emri seçilir, (iş emri seçimi manuel veya barkod okutularak gerçekleştirilebilir, tarih sıra kontrolü yapılıp, önceki operasyonu başlatılmamış işlemleri gösterilmeyebilir)
  5.  ERP entegrasyonu ile reçete bilgileri yüklenir. Kullanılan bileşenlere ait etiket barkod numaraları okutularak, Reçete uygunluk kontrolü yapılır.
  6. Üretim emri ile ilgili kalıp ve ekipman bilgileri seçilir, tanımlı ömür bilgilerine göre takip yapılır.
  7.  İş başlatılır. İş başlatma adımı rfid, kamera veya PLC sinyalleri ile otomatize edilebilir.
   •  İşlemleri başlama ve bitiş zamanları, ön tanımlı takvim tanımları ile kontrol edilebilir.
  8.  Ayar duruşu başlatılır, ayar işlemleri tamamlandıktan sonra ayar duruş Manuel sonlandırılır.
  9.  Standart ve fiili Setup süreleri üzerinden ayar performası takip edilir.
  10.  İlk lot onay işlemleri gerçekleştirilir, takip mekanizması başlatılır
  11. Toplanan bilgiler ile anlık üretim miktar/hız ve çalışma süre takibi yapılır, performans hesaplanır.
  12. Duruşlar takip edilir
   • Takip edilen sinyalin kesilmesi ile duruşlar otomatik olarak algılanır, sebepleri manuel girilir.
   • Belirsiz duruş tanım toleransına göre duruşlar sistem tarafından başlatılır ve bitirilir.
   •  Üretim sonlandırma sırasında tanımlı sürenin üzerindeki belirsiz duruşlar değiştirilir
   •  Duruş başlama ve bitiş zamanları, ön tanımlı takvim tanımları ile kontrol edilebilir.
  13.  Hurda kayıtları manuel atılır, 
   • Üretilen ürün bazında hurda miktar ve sebepleri kaydedilir.
   • Re-Work üretimleri takip edilir
   • Kullanılan bileşen hurdaları için hurda miktar ve sebepleri kaydedilebilir.
  14. Ç ağrı takibi yapılır  (arıza, kalite, depo, forklift)
   • Operatör tarafından çağrı kaydı açılır.
   • Bakım veya sorumlu personel tarafından gerçek zamanlı müdahale başlatılır, bitirilir
  15.  Yardımcı fonksiyonlar kullanılır.
   • Dokümanlar yüklenir ve izlenir.
   • Her adımda kontrol listeleri hazırlanıp, üretim sürecine dahil edilebilir
   • *Seçilecek 2 dizayn için üretim veya hurda etiketi basılır.
  16. İş sonlandırılır. Üretim bilgileri operatöre iletilir, manuel düzeltme imkanı verilir.
   •  Vardiya değiştirilir, iş değiştirilir veya sonlandırılır
   •  İş bitirme adımı rfid, kamera veya PLC sinyalleri ile otomatize edilebilir.
  17. 3.17. Alarm ve mesajlar yönetilir; bakiye tamamlanma, verim, duruş süre aşımı. . .
   • İlk lot onay, kalıp göz kapama, alternatif bileşen kullanımı . . .
  18. Faceprod uyarı servisi ile tüm aksiyonlar web üzerinden takip edilebilir
  19. Üretim süreci ve toplanan verileri sistem veya Bulut üzerinden raporlanır.
  20. Toplanan kayıtlar ERP sistemine aktarılmak üzere onay havuzuna kaydedilir.
  21. Üretim bildirim, bom geri bildirim, hurda bildirim, duruş bildirim, etiket bildirim
MAS PLUS Demo Talebi Telefon 0 232 489 00 60
Bizimle İletişime Geçin ! Sizi yerinizde ziyaret edelim. İşletmenize en uygun çözümü sunalım.

  Kişisel verilerimin bana özel hizmetler oluşturulması için pazarlama faaliyetlerinde kullanılmasına ve iletişim bilgilerime elektronik ileti gönderilmesine onay veriyorum.
  <a href="https://www.masplus.com.tr/kvkk-aydinlatma-metni/">KVKK Aydınlatma Metni</a>'ni okudum, kabul ediyorum.