masplus
Ücretsiz Deneyin

Temel Set Modülü

1 Temel Set Modulu OEE Hesaplamaları, iş emri seçimi, duruş/hurda işlemleri, anlık izleme, temel raporlama, parametrik veri tanımlama ve ilişkilendirme fonksiyonlarını içerir.

Çağrı Yönetimi Modülü

3 Cagri Yonetimi Modulu Üretim sahasından bakım, kalite, yönetim, depo vb. Birimlere anlık çağrı talebi oluşturulur. Çağrıyı alan kişi müdahale başlatıp bitirebilir. Duruş başladığında otomatik çağrı başlatılabilir. Çağrı açıldığı andan itibaren, müdahale ve çözüm zamanları takip edilerek zaman farkları raporlanır. Çağrının yaşam döngüsü takip edilir.

Doküman Yönetimi Modülü

5 Dokuman Yonetimi Modulu 1 İş merkezi veya iş emri ile ilgili teknik resim, ürün resmi, bakım, İSG talimatı, personel resmi vb. Medyalar sisteme yüklenebilir. Kullanıcı iş emrindeki ürün veya iş merkezi ile ilgili görsellere erişir veya videoları oynatabilir. Bu modül doküman yönetim sistemleri ile entegre çalışabilir.

Kontrol Liste Yönetimi Modülü

Kontrol Liste Yonetimi Modulu İş sağlığı ve güvenliği, 5S vb. Rutin kontroller tanımlanarak üretime başlamadan önce veya bitiş aşamasında kullanıcının anlık kontrolleri gerçekleştirmesi sağlanır. Kayıtlar anlık olarak takip edilir ve geçmişe dönük raporlanır.

ERP Entegrasyonu Modülü

ERP Entegrasyonu Modulu Tüm ERP sistemleri ile çift yönlü entegrasyon sağlanabilir. Stok ve üretim emirleri ERP sisteminden periyodik olarak alınıp, üretim bildirimleri periyodik olarak geri gönderilebilir. Stok kartı,personel bilgileri, duruş, hurda ve iş merkezi tanımı gibi bilgiler ERP’den periyodik olarak alınabilir. Standart modüle ek olarak ürün ağacı, operasyon tanımları, hammadde srei/lot bilgileri, üretimde seri/lot oluşturma, anlık üretim teyitleri ERP ile çift yönlü entegre olabilir. Bu entegrasyon gerekirse frekansı gerçek zamanlı anlık seviyeye kadar çıkarılabilir.

3. Parti Yazılım Entegrasyonu Modülü

3. Parti Yazilim Entegrasyonu Modulu Bakım yönetimi, depo yönetimi, doküman yönetimi, PDKS vb. ERP haricinde kullanılan uygulamalar ile entegrasyonu sağlayan modüldür.

Anlık Veri Toplama Modülü

Anlik Veri Toplama Modulu Esnek veri toplama katmanı ile üretim sahasından anlık toplanan verilerin MAS’a entegre edilmesini sağlar. Makinaların çalışma/durma verilerinin yanı sıra, sıcaklık, basınç, ağırlık, test değerleri, enerji tüketimi, vb. Veri sahadan toplanabilir.

Output Gönderim Modülü

Output Gonderim Modulu MAS+ tarafından oluşturulan çıktıların makina veya diğer sistemlere gönderilmesini sağlar.

Proses kontrol Kayıt Toplama Modülü

Proses kontrol Kayit Toplama Modulu Kalite planına göre yapılması gereken kontrollerin ve periyotlarının tanımlandığı modüldür. İlgili kontrol zamanı geldiğinde ölçüm değerlerinin sisteme girişi sağlanır. Geciken kontroller veya tolerans dışında kalan değerler tespit edilip uyarı mekanizmaları çalıştırılır. Giriş ve final kalite kontrol süreçlerinin yönetimi sağlanır.

Ekipman/Kalıp Uyum ve Ömür Takibi Modülü

Ekipman Kalip Uyum ve Omur Takibi Modulu İş emrinde tanımlı kalıp veya ekipmanın kullanımının operatör tarafından doğrulanması sağlanır. Uygun olmayan eşleşmelerde uyarı mekanizmaları çalıştırılır. Kalıp için baskı sayısı, göz adedi ve ömür aşımları takip edilir. Bu modül bakım yönetim sistemleri ile entegre çalışabilir.

İş Güvenliği Olay Takip Modülü

Is Guvenligi Olay Takip Modulu iş kazası, olay veya resmi tutanakların kaydını, kaza sebep analizlerini ve raporlama altyapısını sağlayan modüldür.

Çalışan İzleme PDKS entegrasyon modülü

6 Bilesen Dogrulama ve Tuketim Takip Fonksiyonu PDKS sistemine entegre şekilde, vardiyya gelen/gelmeyen personelin tespiti ve iş başlatan/boşta olan/duruşta olan personelin anlık izlenmesini sağlar.

Hat/istasyon yönetim modülü

hat istasyon Hat/istasyon modelinde üretim yapan işletmelerde, hattın ve alt istasyonlarının üretim verilerini yöneten fonksiyon setidir.

FaceProduction Uyarı Servisi Modülü (Saas)

FaceProduction Uyari Servisi Modulu Saas Kullanıcı tarafından belirlenen senaryoların gerçekleşmesi durumunda önceden tanımlı kullanıcılara gerekli bildirimleri gönderen servistir.

İş Zekası - İleri Raporlama Modülü

Is Zekasi Ileri Raporlama Modulu Standart raporlara ek olarak müşteri ihtiyaçlarına özel analizleri ve özel tasarlanan raporları kapsar. Kullanıcı, veri tabanına erişerek raporları düzenleyebilir veya yeni raporlar hazırlayabilir.

Dinamik Andon Modülü

2 Dinamik Andon Modulu Kullanıcıların, üretim sahasındaki ekranları esnek bir şekilde yönetmesi sağlanır. Standard gösterimin yanı sıra, kullanıcı ekranda gösterilen bilgiyi dinamik olarak yönetebilir, ekranlar üzerinden farklı bilgilerin paylaşımını sağlayabilir.

Enerji Tüketim Takip Modülü

5 Dokuman Yonetimi Modulu Enerji tüketim değerlerinin toplanarak hem anlık olarak takip edilebilecek hem de geçmişe dönük raporlanabilir. Bir anomaly tespit edilmesi durumunda alarm üretilerek proaktif olarak müdahale sağlanabilir. Yanı sıra birim ürün başına düşen enerji maliyetine giden detayda hesaplamalar yapılarak, fabrikaların doğru maliyetlendirme yapmaları ve bu sayede rekabette öne geçmeleride sağlanacaktır.

Bileşen Doğrulama ve Tüketim Takip Fonksiyonu

6 Bilesen Dogrulama ve Tuketim Takip Fonksiyon Ürün reçetesine bakılarak ilgili operasyona gelen mamül veya yarı mamüller kontrol edilir ve reçeteye uygun olarak operasyonun gerçekleşmesi sağlanır. Doğru bileşenlerin tüketilmesi ve bileşenlerin tüketim miktarları kontrol edilir. Aynı zamanda geriye dönük olarakta izlenebilirlik sağlanır. Mamülün üretim aşamalarında hangi operasyonlardan geçtiği ve bu operasyonlarda hangi ürünü üretirken hangi mamül veya yarı mamülün tüketildiği (kullanıldığı) takip edilir.

Etiket Basma Modülü

Etiket Basma Modulu Ürün/kasa/palet etiketi basılabilir. Fire olarak ayrılan ürünler içinde ayrıca etiket basılması sağlanabilir. Basılan bu etiketler aynı zamanda sonraki operasyonlarda doğrulama amaçlı olarakta kullanılabilir. Etiketler operasyonel hassasiyet doğrultusunda gerekirse ürün bazlı olacak şekilde düzenlenebilir. Bu sayede her ürünün kendine ait bir kodu olup ürün bazlı izlenebilirlik sağlanabilir.

Polivalans (Yetkinlik) kontrol Modülü

Polivalans Yetkinlik kontrol Modulu Polivalans operatörlerin kullandıkları makina ya da yaptıkları iş üzerindeki yetkinlik dereceleridir. İş emri başlatmadan önce operatörün ilgili iş veya makinayı kullanımı ile ilgili yetkinliğinin kontrolü sağlanır.

Setupp yönetim Modülü

Setupp yonetim Modulu İş merkezi bazlı belirlenmiş olan setup parametrelerinin üretim başlangıcıdında kontrolü bu modül sayesinde sağlanır.

Önceki Operasyon Tamamlanma Kontrolü Fonksiyonu

Onceki Operasyon Tamamlanma Kontrolu Fonksiyonu Bir operasyon başlangıcında yapılan kontrol ile o operasyonda kullanılacak olan yarı mamülün doğru operasyonlardan tamamlanmış olarak geçmiş olduğunun kontrolü sağlanarak çıkacak olan üründe yaşanabilecek olan hataların önüne geçilmesi sağlanır. Hatalı veya tamamlanmamış ürünlerin kullanımının önüne geçilir.

Operasyonlar arası Otomatik fire yönetimi fonksiyonu

Operasyonlar arasi Otomatik fire yonetimi fonksiyonu Makinaların veya hatların belirli nktalarına yerleştirilen sensörler aracılığıyla yakalanan hata kodaları sayesinde hurdaların otomatik olarak tespiti sağlanabilir. Bu süreçte makinadan otomtaik alınan verinin yanı sıra kamera veya tartı gibi araçlar ile ürün kontrolü sağlanarak hurdalar otomatik olarak oluşturulabilir. Operatörlerin ayrıca manuel hurda girişine gerek kalmaz.

İlk Lot onay takibi fonksiyonu

Ilk Lot onay takibi fonksiyonu Üretim başlangıcında belirlenen parametreler doğrultusunda ürünün kontrolü sağlanır. Akabinde seri üretim başlar. Bu sayede hatalı üretimin önüne geçilmesi ve hurda miktarının azalması sağlanır.

Otomasyon ve barkod ile ekipman doğrulama fonksiyonu

Otomasyon ve barkod ile ekipman dogrulama fonksiyonu İlgili üretimde kullanılması planlanan takım, bıçak veya kalıp gibi bileşenlerin üretim öncesi kontrolü sağlanır.

Çoklu birim ile üretim takip fonksiyonu

Coklu birim ile uretim takip fonksiyonu Üretim birçok farklı birimde takip edilebilir. Bu birimler adet, paket, koli, kg. Vb. Olabilir. Aynı üretimin eşzamanlı olarak farklı birimlerden verilerini görüntülemek mümkündür.

Otomatik duruş yönetimi fonksiyonu

Otomatik durus yonetimi fonksiyonu Makinalardan alınan sinyaller sayesinde duruşlar otomatik olarak algılanır; başlatılabilir veya bitirilebilir. Sistemde tanımlı olan çevrim sürelerinden yola çıkarak belirlenen süreler içerisinde bir ürün üretilmemesi durumunda sistem otomatik olarak duruşa geçer. Duruş kodu ile ilişkili alarm ve aksiyon mekanizmalarınında tetiklenmesini sağlar. Bunun yanı sıra, duruşta olan bir makinadan bir üretim sinyali geldiğinde ise makina tekrardan ‘üretimde’ durumuna geçer.

Plaka kesim yönetimi fonksiyonu

Plaka kesim yonetimi fonksiyonu Lazer kesim makinalarında üretim sırasında birden çok iş emri eş zamanlı olarak devam edebilir. Bu iş emirleri doğrultusunda bir plaka üzerinde tanımlı ürünlerin en verimli şekilde dizilir ve üretim verimliliğinin maksimize edilmesi hedeflenir.

Boyahane takip modeli fonksiyonu

Boyahane takip modeli fonksiyonu Boyahane giriş ve çıkışında yapılan takip ile askılara takılan ürünler izlenir. Boyahane verimliliği ölçülür.