Blog

Endüstri 4.0 Üreticiler İçin Ne Anlama Geliyor?

Endüstri 4.0 Üreticiler İçin Ne Anlama Geliyor?

Endüstri 4.0 Üreticiler İçin Ne Anlama Geliyor? Son zamanlarda “Endüstri 4.0” deyimini çok fazla duyuyoruz. Bu terim Vikipedi tarafından; “üretim teknolojileri içerisindeki veri alışverişi trendi ve mevcut otomasyon” olarak tanımlanıyor. Fabrika Konsepti “NEAR” “NEAR” fabrika konseptinin açılımı “Networked Effective Agile Reponsible” olarak biliniyor. Türkçe deyimiyle “Ağa Bağlı, Etkili, Çevik, Sorumlu” anlamı taşıyor. Üreticiler açısından “NEAR” […]

Üretim İzlenebilirliği ve Avantajları

Üretim İzlenebilirliği ve Avantajları

Üretim İzlenebilirliği ve Avantajları Üretim izlenebilirliği ürünlerin üretiminden paketlenmelerine, nakliyelerinden dağıtımlarının yapılmalarına kadar her adımlarının izlenmesidir. Yani üretim, nakliye ve dağıtım işlemlerinin takip edilmesidir. Bunun için de her adımın kaydedilmesi gerekir. Böylece herhangi bir aşamada aksaklık yaşanırsa kolaylıkla belirlenebilir. Dolayısıyla yaşanan aksaklıklar da zamanında giderilebilir. Bu sayede üretimin devamı sağlanır. Ayrıca üretim daha saydam hale […]

Dijital Fabrika Kullanmanın 3 Faydası

Dijital Fabrika Kullanmanın 3 Faydası

Günümüzde endüstri alanında en çok konuşulan kavramlardan biri olan Dijital Fabrika, bir fabrika kurulmadan önce fabrikanın tüm bileşenlerinin bilgisayar ortamında uygun yazılımlar aracılığıyla tasarlanması, fabrikanın çalıştırılması ve sonuçlarının değerlendirilmesini ifade etmektedir. Bu yazılımlarda üretim tesisi ve üretim süreçleri test edilir, bakım – onarım çalışmaları planlanır ve sonuç olarak şirketin üretkenliği ve karlılığı gözlemlenir. Kısacası fabrikanın […]

Dijital Dönüşümün Sonucu: Dijital Fabrikalar

Dijital Dönüşümün Sonucu: Dijital Fabrikalar

İlk sanayi devrimi (Endüstri 1.0) su ve buhar gücünü kullanmak suretiyle mekanik üretim sistemlerini ortaya çıkardı. İkinci sanayi devrimi (Endüstri 2.0) ile elektrik gücünü kullanmayı öğrenen insanoğlu, seri üretim ile tanıştı. Üçüncü sanayi devriminde (Endüstri 3.0) ise elektroniklerin kullanımı ve BT (Bilgi Teknolojileri)’nin gelişmesi ile üretimi daha da otomatik hale getirdi. Şimdi dördüncü sanayi devrimi […]

Dijital Fabrika Nedir?

Dijital Fabrika Nedir?

Sanayi ile birlikte bir bağ olarak görülen dijital dönüşüm ve değişim bütün sektörlerin en önemli yatırımları arasında yer almaktadır. Fiziksel ve teknolojik anlamda hem iş gücü hem de üretim kapasitesi artırma hususunda birçok gelişmiş ve gelişen ülkelerin ekonomik kalkınma projeleri arasında yer almaktadır. Üretici firmalar, üretim maliyetleri, daha az iş gücü maliyeti, hızlı üretim kapasitesi […]

Üretim Yönetim Sistemi Nedir?

Üretim Yönetim Sistemi Nedir?

Üretim yönetim sistemini kısaca maksimum performansın hedeflendiği, üretimde verimliliğin artırıldığı bir sistem olarak tanımlayabiliriz. Bir diğer tanımla, herhangi bir işletmenin mevcut sistem içerisindeki fiziksel gücü, malzemeleri ve teçhizat kaynaklarını olabilecek en uygun şekilde değerlendirerek, üretilen ürünün en verimli şartlar içerisinde oluşturulmasıdır. MES (Üretim Yönetim Sistemi) ile süreçlerin yönetilmesi, kaynakların planlaması, işin yürütülmesi ve gönderimi, verilerin […]

Endüstri 4.0 Nedir? Eski İmalat Sistemlerine Uyarlanabilir Mi?

Endüstri 4.0 Nedir? Eski İmalat Sistemlerine Uyarlanabilir Mi?

Endüstri 4.0 Nedir? Dördüncü endüstriyel devrim olan geleneksel üretim aşamalarının yapay zeka teknolojileri ile birleştiren devrim endüstri 4.0 olarak anılmaktadır. Dünyada Endüstriye Devrim Aşamaları Nelerdir? Endüstri 1.0; 1700 lü yıllarda artık insan ve hayvan gücünden buhar teknolojisinde geçilmiştir. Makineler buhar gücü ile çalışmaya başlamıştır. Endüstri 2.0; Yirminci yüzyılın ilk yıllarında elektrik ile birlikte artık ikinci […]

Bir OEE Yazılımı Seçmeden Önce Düşünülmesi Gerekenler

Bir OEE Yazılımı Seçmeden Önce Düşünülmesi Gerekenler

Yazılım işi ile ilgilenen insanların son zamanlarda ciddi odak noktası olan OEE, türkçe genel ekipman etkinliği olarak geçer. Bu sistemler üzerinden bir yazılım kurulur ve o sistemin tüm çalışma prensipleri açıklanmış olur. Bu anlamda düşünüldüğünde de tek bir yazılım üzerinden bütün etkinlikleri sürdürebilmek yazılımsal işlemler yapan kişi ve kuruluşlar için oldukça etkili ve hızlı bir […]

Nesnelerin İnterneti: Iot Ne İşe Yarar?

Nesnelerin İnterneti: Iot Ne İşe Yarar?

Nesnelerin interneti, bir ağda bulunan nesnelerin belirli bir protokol aracılığı ile kendi aralarında iletişim içinde olmalarına olanak tanır. Birbirlerine haberleşme protokolleri ile bağlanarak ihtiyaç duyduğu bilginin/verinin alınıp verilebildiği ağ ortamına verilen addır. Günümüzde endüstri teknolojisi alanında önemli gelişmelere tanık olmaktayız. Bunların başında adından sıkça söz ettiren endüstri 4.0 gelmektedir. Endüstriyel sanayileşmede dördüncü nesil gelişim sistemini izah […]

Endüstri 4.0 Nedir?

Endüstri 4.0 Nedir?

“Parlak Gelecek Karanlık Fabrikalarda.” Büyüyen sanayi şimdi dördüncü aşamasında! 4. Endüstri Devrimi Nedir? Bu evrende neredeyiz? Bizi ne bekliyor? İlk endüstriyel devrimi buhar motorumuzla gerçekleştirdik, daha sonra elektriği ikinci aşamaya getirdik, dijital teknolojiyi icat ettik ve 3. Endüstri Devrimi’ni gerçekleştirdik. Teknoloji gelişmeye devam ettikçe, endüstrimizin şimdi bu aşamayı aşması ve 4. Endüstri 4.0 olarak da […]

MAS PLUS Demo Talebi Telefon 0 232 489 00 60
Bizimle İletişime Geçin ! Sizi yerinizde ziyaret edelim. İşletmenize en uygun çözümü sunalım.

    Kişisel verilerimin bana özel hizmetler oluşturulması için pazarlama faaliyetlerinde kullanılmasına ve iletişim bilgilerime elektronik ileti gönderilmesine onay veriyorum.
    <a href="https://www.masplus.com.tr/kvkk-aydinlatma-metni/">KVKK Aydınlatma Metni</a>'ni okudum, kabul ediyorum.