Blog

Üretim Yönetim Sistemi Nedir?

Üretim Yönetim Sistemi Nedir?

Üretim yönetim sistemini kısaca maksimum performansın hedeflendiği, üretimde verimliliğin artırıldığı bir sistem olarak tanımlayabiliriz. Bir diğer tanımla, herhangi bir işletmenin mevcut sistem içerisindeki fiziksel gücü, malzemeleri ve teçhizat kaynaklarını olabilecek en uygun şekilde değerlendirerek, üretilen ürünün en verimli şartlar içerisinde oluşturulmasıdır. MES (Üretim Yönetim Sistemi) ile süreçlerin yönetilmesi, kaynakların planlaması, işin yürütülmesi ve gönderimi, verilerin […]

Endüstri 4.0 Nedir? Eski İmalat Sistemlerine Uyarlanabilir Mi?

Endüstri 4.0 Nedir? Eski İmalat Sistemlerine Uyarlanabilir Mi?

Endüstri 4.0 Nedir? Dördüncü endüstriyel devrim olan geleneksel üretim aşamalarının yapay zeka teknolojileri ile birleştiren devrim endüstri 4.0 olarak anılmaktadır. Dünyada Endüstriye Devrim Aşamaları Nelerdir? Endüstri 1.0; 1700 lü yıllarda artık insan ve hayvan gücünden buhar teknolojisinde geçilmiştir. Makineler buhar gücü ile çalışmaya başlamıştır. Endüstri 2.0; Yirminci yüzyılın ilk yıllarında elektrik ile birlikte artık ikinci […]

Bir OEE Yazılımı Seçmeden Önce Düşünülmesi Gerekenler

Bir OEE Yazılımı Seçmeden Önce Düşünülmesi Gerekenler

Yazılım işi ile ilgilenen insanların son zamanlarda ciddi odak noktası olan OEE, türkçe genel ekipman etkinliği olarak geçer. Bu sistemler üzerinden bir yazılım kurulur ve o sistemin tüm çalışma prensipleri açıklanmış olur. Bu anlamda düşünüldüğünde de tek bir yazılım üzerinden bütün etkinlikleri sürdürebilmek yazılımsal işlemler yapan kişi ve kuruluşlar için oldukça etkili ve hızlı bir […]

Üretim Yönetim Sisteminin Şirketlere Sağladığı Faydalar Nelerdir?

Üretim Yönetim Sisteminin Şirketlere Sağladığı Faydalar Nelerdir?

Üretim yönetim sistemleri (MES) işletmelerin bünyesine dahil olan bütün materyalleri, insan kaynağını ve makine etkileşimi ile iş gücünün değerlendirilerek verimliliğin artmasını sağlayan sistemlerdir. MES, üretimde karar vericilerin, fabrika çıkışındaki mevcut koşulları iyileştirmek için nasıl optimize edilebileceğini anlamalarına yardımcı olan bilgiler sağlar. MES, üretim sürecinin birden fazla unsurunun (örneğin girdiler, personel, makineler ve destek hizmetleri) kontrolünü […]

Nesnelerin İnterneti: Iot Ne İşe Yarar?

Nesnelerin İnterneti: Iot Ne İşe Yarar?

Nesnelerin interneti, bir ağda bulunan nesnelerin belirli bir protokol aracılığı ile kendi aralarında iletişim içinde olmalarına olanak tanır. Birbirlerine haberleşme protokolleri ile bağlanarak ihtiyaç duyduğu bilginin/verinin alınıp verilebildiği ağ ortamına verilen addır. Günümüzde endüstri teknolojisi alanında önemli gelişmelere tanık olmaktayız. Bunların başında adından sıkça söz ettiren endüstri 4.0 gelmektedir. Endüstriyel sanayileşmede dördüncü nesil gelişim sistemini izah […]

Endüstri 4.0 Nedir?

Endüstri 4.0 Nedir?

“Parlak Gelecek Karanlık Fabrikalarda.” Büyüyen sanayi şimdi dördüncü aşamasında! 4. Endüstri Devrimi Nedir? Bu evrende neredeyiz? Bizi ne bekliyor? İlk endüstriyel devrimi buhar motorumuzla gerçekleştirdik, daha sonra elektriği ikinci aşamaya getirdik, dijital teknolojiyi icat ettik ve 3. Endüstri Devrimi’ni gerçekleştirdik. Teknoloji gelişmeye devam ettikçe, endüstrimizin şimdi bu aşamayı aşması ve 4. Endüstri 4.0 olarak da […]

MES Nedir?

MES Nedir?

Bir fabrikadan gelen bir tür iletkendir ve üretimde kullanılan yöntem ne olursa olsun veri toplayan çevrimiçi bir tümleşik bilgisayar yardım sistemidir. Entegre yönetim sistemlerine verilen addır ve en önemlisi, şirketteki mal ve hizmetlerin üretimi için gerekli emek, makine ve malzemeler gibi kaynakların verimli kullanılmasını sağlamaktır. MES (Manufacturing Execution System) Nedir? Üretim Yönetim Sistemi MES, fabrikaları […]

MAS PLUS Demo Talebi Telefon 0 232 489 00 60
Bizimle İletişime Geçin ! Sizi yerinizde ziyaret edelim. İşletmenize en uygun çözümü sunalım.

Kişisel verilerimin bana özel hizmetler oluşturulması için pazarlama faaliyetlerinde kullanılmasına ve iletişim bilgilerime elektronik ileti gönderilmesine onay veriyorum.
<a href="https://www.masplus.com.tr/kvkk-aydinlatma-metni/">KVKK Aydınlatma Metni</a>'ni okudum, kabul ediyorum.