masplus
Ücretsiz Deneyin

Altyapı ve Topoloji

  1. Ana Sayfa
  2. Altyapı ve Topoloji
Altyapi ve Topoloji gorsel turk
Altyapı ve Topoloji

MAS+ kullanıcılarına esneklik prensibi üzerine kurulu bir altyapı sunar. Sistem sahadan veri toplama, makinalarla haberleşme, analiz & raporlama, izleme & uyarı sistemleri ve entegrasyon için farklı bileşenlerden oluşur. Topoloji ve mimari, üretim altyapısı ve isterler doğrultusunda yapılandırılır.

Bilgi teknolojileri (IT) ağı üzerinden operatörlerin operasyonel süreçleri yönetir, sistem üzerinde bilgi akışı gerçekleşir.

Makinalar ile haberleşme ağının oluşturulması için otomasyon (OT) ağı kurulur.

Bağımsız katmanlar sunucu üzerinde birleşir. Dağnık mimari ile genişleme ve yeni sistemler ile entegrasyon sağlanır.
Sistem, bilgi teknolojileri alanında kullanıcılarına esnek bir alan sağlar. MAS+ donanım bağımsız, web-tabanlı altyapısı ile her türlü cihazdan (tablet, telefon, bilgisayar, endüstriyel PC) sisteme erişim imkanı sunar.
Aynı zamanda kurum tercihi doğrultusunda MAS+ ister bulut ortamına ister fabrikanın mevcut veri merkezine kurulabilir.
Esnek veri toplama kabiliyeti, MAS+’ın üretim sahasındaki her türlü veriyi toplamasını ve değerlendirmesini sağlar. Sahada yer alan her veri kaynağı (Sensör, röle, PLC, analizör, tartı, kamera, vb) MAS+ ile haberleşebilir.
Aynı şekilde, entegrasyon konusundaki yeteneği MAS+’ın başta ERP olmak üzere kurum içerisinde kullanılmakta olan diğer sistemlerle (Depo Otomasyon Sistemi, Doküman Yönetim Sistemi, Bakım Yönetim Sistemi, Kalite Yönetim Sistemi, Planlama Sistemi, PDKS, vb.) de haberleşmesini sağlar. Bu haberleşme sayesinde kurum içerisinde kullanılmakta olan bütün sistemlerin etkinliği artar.
Sistem üzerinde toplanan veri anlık olarak kullanıcıların erişimine sunulur. Veri eş zamanlı olarak bilgiye dönüşür, proaktif müdahale kabiliyeti sunarak problemlerin oluşmadan önlenmesini sağlar.
Entegrasyon kabiliyeti verinin tekilliğini sağlayarak, bilginin merkezi bir şekilde yönetimini sağlar.
Saha ile kurulu olan çift yönlü haberleşme altyapısı veri toplamanın ötesinde makinalarla haberleşmeyi sağlayarak, insan faktörünü minimize eder, süreçlerin otonom bir şekilde ilerlemesini sağlar.
Sistemin sunduğu analitik raporlama yeteneği karar alma mekanizmalarını destekler, kurumsal bir bilgi havuzu oluştururken, veriye dayalı yönetimi sağlar, sürekli iyileşmeyi teşvik eder.

MAS+ bütün bu bileşenleri tek bir çatı altında toplayarak üretimin dijital ortamda yönetimini sağlarken, sürdürülebilir bir altyapı, müşteri memnuniyeti ve rekabet avantajı yaratan bütüncül bir yaklaşım sunar.